Loopbaan en ontwikkeling


​We verwachten van jou dat je flexibel inzetbaar bent én blijft. Daarom mag je van ons verwachten dat we voortdurend investeren in je opleiding en ontwikkeling. Hoe kun je anders je werk goed doen?

 

Employability Budget: breed ontwikkelen

Waar ligt je toekomst? In de functie die je nu hebt? In een totaal ander functiegebied? Om op je toekomst voorbereid te zijn, moet je je in alle breedte kunnen ontwikkelen. Dat kan met het Employability Budget. Besteed het aan:

  • loopbaanadvisering
  • coaching
  • of een oriëntatiestage binnen of buiten Brabant Water.

 

Tijdelijke Opdracht

 Van tijdelijke interne vacatures maken we in eerste instantie een Tijdelijke Opdracht. Dat biedt mensen de kans een tijdje aan het werk te gaan in een totaal andere functie op een nieuwe afdeling. Ideaal wanneer je je wil oriënteren op iets anders of bredere werkervaring wil opdoen. Na afloop kun je gegarandeerd weer terug naar je oude functie. Soms leidt een Tijdelijke Opdracht tot een definitieve switch.

 

Ontwikkelgesprekken

Brabant Water ontwikkelt zich voortdurend; jij en het team waarin je werkt ontwikkelen met ons mee. Samen met je leidinggevende heb je jaarlijks diverse ontwikkelgesprekken:

  • planningsgesprek: welke ontwikkeling wil je doormaken en hoe dit past in de ontwikkeling van het team en de hele organisatie?
  • voortgangsgesprek: tussentijdse evaluatie.
  • beoordelingsgesprek: in hoeverre heb je je doelen bereikt? Hier kan een beloning aan gekoppeld worden.

Waar nodig of gewenst kunnen jij en je leidinggevende samen besluiten om vaker in gesprek te gaan.

 

Persoonlijk OntwikkelingsPlan (POP)

De afspraken die je met je leidinggevende maakt over je persoonlijke ontwikkeling leg je vast in een POP. Daarin staat welke kennis je gaat vergaren, welke ervaring je gaat opdoen en welke competenties je nog moet ontwikkelen – en de manier waarop je dat gaat doen.

 

Trainingsprogramma coachend leiding geven
(Management Development)

Nieuwe leidinggevenden maken we via een trainingsprogramma wegwijs in een coachende stijl van leidinggeven. Medewerkers stimuleren om zich te blijven ontwikkelen en hen tegelijkertijd wijzen op hun eigen verantwoordelijkheid; dát is de stijl van Brabant Water.

Pagina overzicht

Brabant Water