Eigen watervoorziening


Back-up watervoorziening
Hebt u gekozen voor een eigen watervoorziening voor uw bedrijf en wilt u extra zekerheid over de beschikbaarheid van water in uw bedrijf? Maak afspraken over een back-up voorziening via Brabant Water. U krijgt dan een aansluiting, die past bij uw bedrijfsproces en die u in kunt zetten wanneer uw eigen watervoorziening (tijdelijk) niet beschikbaar is. Zo weet u zeker dat u ook in geval van calamiteiten of onderhoud aan uw eigen bron kunt rekenen op betrouwbaar water en een onverstoord bedrijfsproces.

Onderhoud en beheer van uw binneninstallatie
Voor uw eigen binneninstallatie en de leidingen op uw terrein bent u als bedrijf verantwoordelijk. Als u dat wenst kunt u het beheer van uw installatie aan ons uitbesteden. Voor het onderhouden, bemonsteren en beheren van binneninstallaties en leidingnetten, hebben wij dochterbedrijf Hydroscope opgericht. Middels dit bedrijf voeren wij periodiek onderhoud uit aan installaties en houden we de waterkwaliteit nauwlettend in de gaten. Hydroscope is het grootste legionella-adviesbureau in Nederland. Ook bij ingrijpende installatiewijzigingen staat Hydroscope u met raad en daad terzijde.

Meer weten?
Neem contact op met uw accountmanager via telefoonnummer 073 683 86 06
 of stuur een e-mail.

Pagina overzicht

Brabant Water