Water en energie


Vanuit de behoefte om bij te dragen aan de maatschappelijke vraag naar duurzame energie, investeert Brabant Water in het thema ‘Water en Energie’. We kijken bijvoorbeeld naar mogelijkheden om restwarmte of thermische energie uit drinkwaterleidingen te benutten.

LWMbiogas waterzuivering BoZ.jpgKoude- en warmteopslag en geothermie
Water en energie zijn nauw met elkaar verbonden. Er is energie nodig om water te maken of te verwarmen. Tegelijkertijd kan water energie vasthouden of fungeren als transportmiddel voor energie. Dit laatste gebeurt bijvoorbeeld in toepassingen als Koude en Warmte Opslag en geothermie. Middels ons dochterbedrijf Hydreco ontwerpen, ontwikkelen en exploiteren we koude- en warmteopslagsystemen (KWO) en geothermieprojecten.

 

 

Meer weten?
Neem contact op met de afdeling Zakelijke Markt via telefoonnummer 073 683 86 06 of zakelijkemarkt@brabantwater.nl.
 

Pagina overzicht

Brabant Water