Zoet grondwater wordt steeds schaarser. Dit heeft invloed op de drinkwatervoorziening voor onze toekomstige generaties. Waterbesparing, verduurzaming en een circulair watersysteem zijn nodig voor voldoende waterbeschikbaarheid. Hiervoor hebben wij de GebiedsScan ontwikkeld.

Vraag direct de gratis GebiedsScan aan

Wat betekent dit voor uw bedrijf en bedrijventerrein?

Met de GebiedsScan creëren we kansen om meer geschikt water te krijgen voor uw bedrijfsproces in plaats van drinkwater. Tegelijkertijd bespaart u op drinkwater én draagt u een steentje bij aan de beschikbaarheid van drinkwater voor de toekomstige generaties. Wellicht hebben de buren afvalwater dat na zuivering kan worden ingezet voor uw bedrijfsproces of andersom. Het verkleint de watervoetprint van uw bedrijf. Daarnaast kijken we naar de mogelijkheden om gebruik te maken van alternatieve bronnen.

Wat houdt de GebiedsScan in?

We maken inzichtelijk welk bedrijf in uw omgeving wat voor soort water nodig heeft voor haar processen. De meest voorkomende soorten zijn:

  • Drinkwater
  • Onthard proceswater
  • Demiwater

Ook kijken we naar beschikbare alternatieve bronnen. Denk aan de kwantiteit en kwaliteit van restwater (afvalwater) die bedrijven in de buurt op het oppervlaktewater lozen. Wij kijken of het restwater direct of met een kleine aanpassing kan worden ingezet voor bijvoorbeeld uw proces of voor dat van de buren. Tegelijkertijd kijken we naar mogelijke oplossingen voor de beschikbaarheid van voldoende water in moeilijke tijden, zoals warme zomers.

Als meerdere bedrijven meedoen aan de GebiedsScan krijgt u een rapport met (uiteindelijke) bevindingen met kansen en mogelijkheden.

Ik wil ook zo'n gratis scan

Uitvoering

We maken gebruik van de 3R benadering waarbij de potentie van Reduce (verminderen), Reuse (hergebruiken) en Recycle (recyclen) in beeld wordt gebracht.

3R principe

Wat kost de GebiedsScan?

Deze is geheel vrijblijvend, en is dus gratis.

Het kost u alleen tijd:

  • Informatie verstrekken
  • Ons binnen laten om situatie te bekijken

Ik wil een efficiënte waterhuishouding

Ik heb water over

Wij willen een GebiedsScan van ons bedrijventerrein

Ook interessant