Als gemeente hebt u de zorgplicht voor het grondwaterbeheer in stedelijk gebied en zorgt u ervoor dat burgers geen last ondervinden van (te) hoge of (te) lage grondwaterstanden. Wilt u vanuit die zorgplicht het grondwater in uw gemeente monitoren? Maak dan gebruik van onze kennis.

Voor veel gemeentes zijn veranderingen in het grondwater een uitdaging. Om overlast van natte kelders, grondzettingen, natte speeltuinen of sportvelden te voorkomen, monitoren zij de grondwaterstanden. Steeds vaker doen zij dat in samenwerking met Brabant Water.

Meer dan 100 jaar ervaring

Wij hebben meer dan 100 jaar ervaring met het monitoren van grondwaterstanden rondom onze winningen. Met de kennis en ervaring die we daarbij hebben opgedaan, ondersteunen we de provincie en gemeentes bij hun grondwaterbeheer. Wij adviseren over de inrichting van meetnetten en nemen desgewenst het beheer voor onze rekening. Samen met het waterschap doen wij de validatie en databeheer van de meetgegevens.

Quote Jack van Velthuijsen
"Brabant Water beheert voor ons het provinciale grondwatermeetnet. Daar zijn we heel tevreden over. Het zijn mensen van de praktijk: we spreken dezelfde taal."
 

Jack van Velthuijsen Provincie Noord Brabant

Een overzicht van onze dienstverlening

Grondwatermeetnetten

  • ​Advies en begeleiding bij aanleg grondwatermeetnetten
  • Beheer van grondwatermeetnetten
  • Validatie en beheer- van meetgegevens
Bas Hofhuijs


​​​​​​"Het beheer van ons grondwatermeetnet is bij Brabant Water in goede handen. Ze weten alles over beheer en onderhoud van grondwatermetingen. Daarbij gaan ze écht voor kwaliteit.”
 

Bas Hofhuis Gemeente Eersel

Meer weten?

Stel uw vraag per e-mail. Hebt u overige vragen? Neem dan contact op met onze klantenservice, telefoonnummer 073 683 80 00.