Tijdens de huurperiode van de evenementenaansluiting (EVA) is de door de huurder aangestelde contactpersoon bereikbaar voor Brabant Water. Ook is deze persoon aanwezig bij het plaatsen en ophalen van de EVA.

Verplichting van de huurder

De huurder is verplicht te zorgen voor afscherming van de EVA, zodat deze niet kan beschadigen of bevriezen. Ook plaatst de huurder waarschuwingsborden, verlichting en treft overige verkeers- en veiligheidsmaatregelen, die nodig zijn of door wettelijke voorschriften zijn vereist.
Brabant Water levert de EVA alleen als de nodige voorzieningen zijn getroffen. Is dit niet het geval dan brengt Brabant Water voorrij- en administratiekosten in rekening.

Brabant Water levert geen koppelingen en slangen.​

Voorzorgsmaatregelen

De huurder is verplicht om te zorgen dat de door hem aan te koppelen installatie de leidingen van Brabant Water niet verontreinigt. Voordat Brabant Water tot waterlevering overgaat, kan Brabant Water de door de huurder aan te koppelen installatie keuren op veiligheidsaspecten.

Als aanvullende maatregelen nodig zijn, past de huurder deze voor eigen rekening toe. Als Brabant Water extra aanwijzingen geeft, worden deze door de huurder tijdens de huurperiode strikt nageleefd.

Aansprakelijkheid

De huurder is aansprakelijk voor alle eventuele schade aan goederen of personen, die ontstaat tijdens het gebruik van de EVA. Schade aan goederen of personen, die ontstaat tijdens de aanwezigheid van de EVA, is voor rekening van de huurder.

Als Brabant Water tijdens de huurperiode constateert dat de bepalingen, of de aanvullende voorwaarden in deze huurovereenkomst niet zijn nageleefd, beëindigt Brabant Water onmiddellijk de huurovereenkomst en verwijdert de EVA.

De huurder is verantwoordelijk voor de geplaatste EVA. Na de huurperiode draagt de huurder de EVA in goede staat aan Brabant Water over. Bij beschadiging of verlies van de EVA zijn de kosten voor herstel of vervanging voor rekening van de huurder.​