Grootverbruik


​​​Het grootverbruikstarief (capaciteitstarief) is van toepassing als u vaak grote hoeveelheden water ineens nodig heeft. Het capaciteitstarief geldt bij een waterafname groter dan 5 m³ (5.000 liter) per uur.
 

Gebruikt u op jaarbasis meer dan 50.000 m³?

Bel dan 073 683 86 06. Wij geven u graag advies op maat.  


Capaciteitsmeting ​

Om uw maximale verbruik per uur vast te stellen verrichten we gedurende meerdere dagen een capaciteitsmeting. Als u de mogelijkheid hebt om zelf een waterbuffer aan te leggen, kunt u daarmee de grootste pieken in uw verbruik opvangen. Zo kunt u op uw capaciteitskosten besparen.

Het capaciteitstarief is als volgt opgebouwd:

​Drinkwatertarieven 2019 grootverbruik ​Exclusief btw
​ Vastrecht (per verblijfsobject, per jaar)
 Bij één verblijfsobject
 Bij meer dan één verblijfsobject

€ 70,44
€ 60,72
 Drinkwaterprijs per m³ *​ € 0,43
​ Capaciteitstarief per m³ per uur per jaarAfhankelijk van benodigde capaciteit
​ Eenmalige kosten
​ Installatie watermeter met de juiste capaciteit​op aanvraag

​ Het verzwaren van bestaande aansluitleidingen
 en beveiligingen

​op aanvraag

* Toelichting verbruiksvergoeding
Deze verbruiksvergoeding is inclusief provinciale grondwaterheffing. Deze bedraagt in 2019 € 0,0213 per m³.
Over de eerste 300 m³ per WOZ object die u verbruikt, betaalt u Belasting op Leidingwater (BoL). Dit bedraagt € 0,3430 per m³. Het tarief voor de eerste 300 m³ komt daarmee op € 0,77.

Vraag uw wateraansluiting direct aan

Of bel eerst Klantenservice voor meer informatie. Het telefoonnummer is 073 683 80 00. Wij zijn op werkdagen bereikbaar van 8.00 tot 17.00 uur.

De Tarievenregeling 2019 volgt op 21-12-2018

Bekijk de Tarievenregeling 2018 

Bekijk de Tarievenregeling 2017

Bekijk de Tarievenregeling 2016

 

Pagina overzicht

Brabant Water