Zakelijke tarieven


​​​Op deze pagina vindt u het drinkwatertarief voor (groot)zakelijke gebruikers. Dit tarief bestaat uit een vergoeding voor vastrecht, een drinkwaterprijs per m³ die u afneemt en eventueel een capaciteitstoeslag. De capaciteitstoeslag is van toepassing als u vaak meer dan 5 m³ (5.000 liter) per uur wilt afnemen. 

Gebruikt u op jaarbasis meer dan 50.000 m³?

Bel dan 073 683 86 06. Wij geven u graag advies op maat.  

Capaciteitsmeting ​

Om uw maximale verbruik per uur vast te stellen verrichten we gedurende meerdere dagen een capaciteitsmeting. Als u de mogelijkheid hebt om zelf een waterbuffer aan te leggen, kunt u daarmee de grootste pieken in uw verbruik opvangen. Zo kunt u op uw capaciteitskosten besparen.

Het drinkwatertarief is als volgt opgebouwd:

​Drinkwatertarieven 2019  ​Exclusief btw
​ Vastrecht (per verblijfsobject, per jaar)
 Bij één verblijfsobject
 Bij meer dan één verblijfsobject

€ 70,44
€ 60,72
 Drinkwaterprijs per m³ *​ € 0,43
​ Capaciteitstoeslag per m³ per uur per jaarAfhankelijk van benodigde capaciteit
​ Eenmalige kosten
​ Installatie watermeter met de juiste capaciteit​op aanvraag

​ Het verzwaren van bestaande aansluitleidingen
 en beveiligingen

​op aanvraag

* Toelichting drinkwaterprijs
De drinkwaterprijs is inclusief provinciale grondwaterheffing. Deze bedraagt in 2019 € 0,0213 per m³.
Over de eerste 300 m³ per WOZ object die u verbruikt, betaalt u Belasting op Leidingwater (BoL). Dit bedraagt € 0,3430 per m³. De drinkwaterprijs voor de eerste 300 m³ komt daarmee op € 0,77.

Vraag uw wateraansluiting direct aan

Of bel eerst Klantenservice voor meer informatie. Het telefoonnummer is 073 683 80 00. Wij zijn op werkdagen bereikbaar van 8.00 tot 17.00 uur.

Bekijk de Tarievenregeling 2019

Bekijk de Tarievenregeling 2018 

 

Pagina overzicht

Brabant Water