Onze drinkwatertarieven voor (groot)zakelijke watergebruikers 2024 zijn bekend. Op deze pagina vindt u hier meer informatie over. Ons zakelijke tarief bestaat uit:

  • een vergoeding voor vastrecht;
  • een drinkwaterprijs per m³;
  • een capaciteitstoeslag.

De capaciteitstoeslag is alleen van toepassing als u 6 m³ (6.000 liter) per uur of meer wilt afnemen. 

Drinkwatertarief

Vanaf 1 januari 2024 betaalt u € 0,72 voor 1.000 liter water (per kuub/m³). Dit is inclusief provinciale heffingen en exclusief BTW en Belasting op Leidingwater (BoL). Dit tarief geldt bij een verbruik vanaf 300 kuub. Let op: In onze communicatie gebruiken wij bedragen met twee cijfers achter de komma. Dat is overzichtelijker en leest prettiger. In werkelijkheid rekenen we met vier cijfers achter de komma. Om die reden kan het helaas voorkomen dat het totaal op uw jaarrekening afwijkt.

Wilt u meer weten over het drinkwatertarief? Download de pdf onder de tabel. 

Drinkwatertarief

Per m3

2024 excl. 9% btw

€ 0,72

Vastrecht

Het vastrecht is een jaarlijks bedrag voor de levering en onderhoud van ons waterleidingnetwerk.

Vastrecht

Bij één verblijfsobject

Vanaf het tweede verblijfsobject

2024 excl. 9% btw

€ 75,84 per jaar

€ 42,48 per jaar

Capaciteitstoeslag berekenen

U kunt een overeenkomst afsluiten voor een gevraagde capaciteit van 6 m³ per uur of meer. Daarvoor betaalt u een capaciteitstoeslag. De overeengekomen capaciteit (uitgedrukt in m³ per uur) geldt voor minimaal één jaar, tenzij u tussentijds een hogere capaciteit verlangt.

In de rekenmodule hieronder kunt u uw tarief berekenen. In geval van vragen neem dan contact met ons op via telefoonnummer 073 683 86 06.

Toeslag per jaar (ex. 9% BTW): €0

Veelgestelde vragen

Waarom gaat de drinkwaterprijs omhoog?

Het drinkwatertarief stijgt in 2024 zo'n 4% ten opzichte van 2023. Dit komt overeen met de verwachte inflatie van 4% in 2024. 

Moet ik mijn (zakelijke) voorschot verhogen?

Uw voorschot passen wij niet automatisch aan. Pas op het moment dat wij uw jaarrekening opmaken, berekenen wij uw nieuwe voorschot op basis van de tarieven van 2024.  Ontvangt u halverwege of eind 2024 uw jaarrekening? Dan is (bij hetzelfde verbruik) uw huidige voorschot te laag. Uiteraard kunt u zelf uw voorschot verhogen. Wilt u uw voorschot verhogen? Ga dan naar Mijn Brabant Water