Radijsjes worden gespoeld

Brabant waterscan

Waterbesparing

Veel van onze zakelijke klanten streven naar een efficiënte inzet van water. Minder inname, meer hergebruik én dus minder afvalwater lozen. U wilt toch ook water besparen en weten wat de mogelijkheden zijn voor uw bedrijf? Wij denken graag met u mee met onze gratis Brabant waterscan bij een gebruik van meer dan 25.000 m³ per jaar.

Wat houdt de waterscan in? 

Met een waterscan ontvangt u inzicht in uw waterverbruik en advies over waterbesparing. Door water efficiënter te (her-)gebruiken bespaart u kosten en levert u een bijdrage aan het milieu en een duurzame maatschappij.

Op basis van informatie die in uw organisatie aanwezig is, kijken we samen naar uw watertoepassingen. En brengen we de belangrijkste waterstromen en kwaliteitseisen in beeld. Wij maken hierbij gebruik van de 3R benadering waarbij de potentie van Reduce (verminderen), Reuse (hergebruiken) en Recycle (recyclen) in beeld wordt gebracht.

Hoe werkt het? 

Hieronder leest u stap voor stap hoe wij tot ons advies in ons rapport komen:

  • Vraag de Brabant waterscan aan via de aanvraagbutton op deze pagina.
  • Wij plannen een kennismakingsgesprek met u in. U hoort in detail wat de Brabant waterscan inhoudt en welke gegevens wij van u nodig hebben. Dit duurt ongeveer 1,5 uur.
  • Eventuele onbekende gegevens halen wij op tijdens een bezichtiging van uw locatie. Afhankelijk van uw proces en onbekende parameters duurt dit meestal 2 tot 4 uur. Bij ingewikkelde processen kan het zijn dat er een vervolgafspraak nodig is.
  • Na het verzamelen van voldoende data brengen we alles in kaart en maken we een conceptrapport met onze conclusies.
  • Dit conceptrapport bespreken wij met u in een aparte sessie van circa 1 à 2 uur.
  • Binnen 2 tot 4 weken na deze sessie ontvangt u het definitieve rapport. In het rapport vindt u inzichten in uw waterstromen, kansen en risico's, prijsopgaves voor oplossingen die wij bieden en een financieringsadvies.

Klant aan het woord

Hebt u interesse in deze gratis waterscan? Of wilt u er meer van weten? Lees dan over de ervaring van afval energie centrale PreZero.

Lees de ervaring van PreZero

"Ik noem het liever een afvalverdwijncentrale."

Casper Stuart, HSE-manager bij PreZero

Of bekijk onze pagina Klant aan het woord. Daar vindt u meer verhalen van klanten. Zij vertellen u meer over hun ervaringen met onze producten en advies.

Ga naar Klant aan het woord

Bouw een circulair watersysteem

De tijd dat drinkwater zorgeloos en onbeperkt beschikbaar was, ligt achter ons. Om ook in de toekomst te kunnen beschikken over voldoende kwalitatief goed drinkwater, is het zaak nu te bouwen aan circulaire watersystemen.

 Bekijk hier de 5 tips