Heeft uw woning of bedrijf een uitgebreide drinkwaterinstallatie die is aangesloten op het drinkwaternet van Brabant Water? Dan is dit een mogelijk risico voor de gebruikers hiervan en voor het openbare drinkwaternet. Daarom hebben wij de wettelijke plicht deze installatie te controleren. Dit doen we samen met u. Zodat u en al onze klanten kunnen blijven vertrouwen op de kwaliteit van ons drinkwater.

Wanneer krijgt u een controle?

 • Afhankelijk van de risico-inschatting krijgt u steekproefsgewijs of om de drie, zes of negen jaar een controle.
 • U ontvangt van ons per brief een aankondiging van de controle. Hierin leest u hoe u zich kunt voorbereiden op de controle.
 • U maakt via www.brabantwater.nl/controleplannen zelf snel en makkelijk een afspraak, op een moment dat u het beste uitkomt. Hiervoor gebruikt u de inlogcode uit de brief.
 • Hebt u na 14 dagen zelf nog geen afspraak ingepland? Dan komen wij u, verder onaangekondigd, binnen zes weken bezoeken.

Plan direct uw controlebezoek

Hoe verloopt het controlebezoek?

Onze inspecteur controleert de watermeter en de daarop aangesloten drinkwaterinstallatie. Dat doet hij samen met u of met iemand die uw installatie kent. Onze inspecteur bekijkt of de risico's voldoende zijn afgedekt en richt zich vooral op:

 • Het risico op verontreinigingen van het drinkwater door gevaarlijke stoffen en/of bacteriën;
 • Het risico op groei van mogelijk aanwezige bacteriën;
 • Het risico op opwarming van koudwaterleidingen en/of het onvoldoende verwarmen van warmwaterleidingen;
 • Het risico op kwaliteitsvermindering door onvoldoende verversing.

Hoe lang het bezoek duurt, is afhankelijk van de omvang en de complexiteit van de installatie(s) en uw voorbereiding op de controle. Controle van een beperkte drinkwaterinstallatie kan binnen een half uur afgerond zijn.

Wat gebeurt er na de controle?

 • Direct na de controle geeft onze specialist aan of uw drinkwaterinstallatie veilig is of wat u moet doen om hiervoor te zorgen. U ontvangt hiervan ook een rapportage per e-mail.
 • Zijn er onvolkomenheden geconstateerd? Dan krijgt u de gelegenheid deze te herstellen. Wij vertellen u binnen welke termijn dit gelukt moet zijn (meestal is dit een maand) en leggen een datum voor een tweede bezoek vast. Bij dit tweede bezoek controleren we of de installatie wel voldoet aan alle normen.
 • Constateren we opnieuw onvolkomenheden? Dan krijgt u nog een keer de kans deze te herstellen (meestal binnen een maand) en leggen we meteen een datum voor een derde bezoek vast. Voor dit derde bezoek en eventuele volgende hercontroles betaalt u €152,00 excl. btw. Ook brengen wij met terugwerkende kracht de kosten voor het tweede bezoek in rekening.

Voldoet uw installatie bij het derde bezoek niet? 

 • Loopt de openbare drinkwatervoorziening gevaar? Dan kan Brabant Water overgaan tot afsluiting. 
 • Lopen derden gevaar? Dan draagt Brabant Water uw dossier over aan de handhavende instantie, bijvoorbeeld uw gemeente of Inspectie Leefomgeving en Transport van het ministerie Infrastructuur en Milieu (I&M). Zij kan vervolgens correctieve maatregelen afdwingen.

Meer informatie

Wilt u branchegerichte voorbeelden en voorbeelden van beveiligingstoestellen en maatregelen om uw drinkwaterinstallatie veilig te houden? Op onze website vindt u meerdere infobladen over deze onderwerpen. Meer wettelijke en technische informatie over drinkwaterinstallaties vindt u op de website van infoDWI.

Bekijk de infobladen 

Bekijk de website van infoDWI