spoelen

Gebiedsscan

Waterbesparing

Zoet grondwater wordt steeds schaarser. Dit heeft invloed op de drinkwatervoorziening voor onze toekomstige generaties. Waterbesparing, verduurzaming en een circulair watersysteem zijn nodig voor voldoende waterbeschikbaarheid. Wij hebben de Gebiedsscan ontwikkeld om inzichtelijk te maken welke watersoorten in uw omgeving gebruikt worden. De Gebiedsscan laat zien welke maatregelen u kunt treffen om efficiënter om te gaan met water.

Wat zijn de voordelen? 

  • De Gebiedsscan creëert kansen om meer geschikt water te krijgen voor uw bedrijfsproces.
  • U bespaart drinkwater.
  • U draagt een steentje bij aan de beschikbaarheid van drinkwater voor de toekomstige generaties.
  • U verkleint de watervoetprint van uw bedrijf.
  • We kijken niet alleen naar uw bedrijfsproces, maar ook naar waterbehoefte van uw buren of zelfs naar het hele bedrijventerrein.

Wat doet de Gebiedsscan?

Met de Gebiedsscan laten we u zien welke watersoorten nodig zijn in uw bedrijf en in omliggende bedrijven. Wellicht hebben de buren afvalwater dat na zuivering kan worden ingezet voor uw bedrijfsproces of andersom. De meest voorkomende soorten water zijn:

  • Drinkwater
  • Onthard proceswater
  • Demiwater

Ook kijken we naar beschikbare alternatieve bronnen. Denk aan het restwater (afvalwater) van bedrijven in de buurt, die op het oppervlaktewater lozen. We kijken of het restwater direct of met een kleine aanpassing nuttig kan worden ingezet. Tegelijkertijd kijken we naar mogelijke oplossingen voor de beschikbaarheid van voldoende water in moeilijke tijden, zoals hete zomers.

De Gebiedsscan zal u helpen de juiste maatregelen te treffen om ook in de toekomst zorgeloos te kunnen blijven produceren.

Uitvoering

We maken gebruik van de 3R benadering waarbij de potentie van Reduce (verminderen), Reuse (hergebruiken) en Recycle (recyclen) in beeld wordt gebracht.

Als meerdere bedrijven meedoen aan de Gebiedsscan krijgt u een rapport met (uiteindelijke) bevindingen met kansen en mogelijkheden.

Specialist aan het woord

Hebt u interesse in deze waterscan? Of wilt u er meer over weten? Lees dan de interviews met onze watertechnoloog Amir Haidari. 

Lees het interview over de samenwerking met TU Delft

Lees het interview over de inzet van andere waterbronnen

"Bij de meeste bedrijven die water hergebruiken liggen kansen."

Amir Haidari, watertechnoloog bij Brabant Water

Of bekijk onze pagina Klant aan het woord. Daar vindt u meer verhalen van klanten. Zij vertellen u meer over hun ervaringen met onze producten en advies.

Ga naar Klant aan het woord