Brabant Water zorgt ervoor dat er fris, duurzaam en veilig drinkwater uit uw kraan komt. Om u hiervan te kunnen verzekeren, controleren wij het water continu. Dit gebeurt in alle fasen van het drinkwaterproces, tijdens het winnen, zuiveren en distribueren.

Kwaliteit drinkwater in uw vestigingsplaats

In het veld hieronder kunt u de kwaliteit en samenstelling van het drinkwater opvragen. Het betreft een voortschrijdende rapportage van dit jaar, die ieder kwartaal wordt bijgewerkt.

We houden ons aan het Drinkwaterbesluit

In het Drinkwaterbesluit staat welke stoffen in welke mate in het water mogen voorkomen. Het schrijft ook voor hoe we de kwaliteit van drinkwater moeten controleren. Het belangrijkste uitgangspunt van het Drinkwaterbesluit is de volksgezondheid; iedereen moet kunnen vertrouwen op gezond en veilig kraanwater. Daarnaast gelden normen voor de geur, kleur, smaak, en hardheid van het water. Die zorgen ervoor dat het prettig en comfortabel is om kraanwater te gebruiken. Brabant Water doet er alles aan om een betere kwaliteit te leveren dan de normen voorschrijven.

Onafhankelijk onderzoek op ons water

Het onafhankelijke laboratorium Aqualab onderzoekt het water onder meer op ziekteverwekkende bacteriën, zware metalen, bestrijdingsmiddelen en geneesmiddelen. 
Gewoonlijk is er op de kwaliteit van het drinkwater niets aan te merken. Vinden we toch een verhoogde concentratie van een bepaalde stof? Dan wachten we niet tot de maximaal toegestane norm is bereikt. Bij iedere afwijking van de normale waarden grijpen we direct in.

Ook interessant