Uw drinkwater voldoet aan de strengste kwaliteitseisen. Daar kunt u op rekenen. De kwaliteit en staat van de leidingen en kranen kunnen de kwaliteit van het kraanwater echter beïnvloeden. Brabant Water heeft hier geen zicht op. U bent zelf verantwoordelijk voor de aanleg, het beheer, het gebruik en het onderhoud van de waterleidingen en kranen binnen uw pand of op uw terrein.

Maken derden gebruik  van uw drinkwaterinstallatie? Dan hebt u wettelijke verplichtingen om gezond en veilig drinkwater aan te bieden. 

Bekijk een overzicht van deze verplichtingen (pdf) 

Branche-informatie

In de onderstaande informatiebladen (allen pdf's) vindt u relevante informatie over uw branche. Hierin staat wat u moet doen om de kwaliteit van de drinkwaterinstallatie op peil te houden. 

Toestelbeveiliging

U vindt hieronder een overzicht van de meest voorkomende beveiligingstypes en situaties die horen bij (bedrijfs)waterinstallaties. Elk kopje is een link naar een informatieblad (pdf). Dit geeft informatie over risico’s voor de drinkwaterkwaliteit, wijze en schema van aansluiting, beheer en links naar aanvullende informatie. 

Beheerspakketten

Bedrijven en instellingen met risicovolle installaties moeten meer doen aan beheer en onderhoud om de veiligheid van hun kraanwater te garanderen. Afhankelijk van de aard van de installatie moet u een beheerspakket uitvoeren.