Koeien

Veehouderij

Goede voeropname, succesvolle bedrijfsvoering

Bent u veehouder? Dan weet u hoe belangrijk goede voeding is voor de groei en gezondheid van uw vee. Melk bestaat voor meer dan 85% uit water en varkens drinken meer water dan dat zij voeding eten. De kwaliteit van het water dat uw dieren drinken, is afhankelijk van de waterbron die u gebruikt, maar ook van uw eigen leidingnet. Wij helpen u hier graag mee.

Door slimme keuzes te maken zorgt u dat de kwaliteit van het water in de stal op peil blijft. Soms kan het gebeuren dat de waterdruk op uw locatie (tijdelijk) lager is dan u zou willen. Op hele warme dagen bijvoorbeeld. Daar zijn verschillende oplossingen voor. Hieronder leest u er alles over.  

Veelgestelde vragen

Ik wil bewust en duurzaam omgaan met water. Kunnen jullie me daarbij helpen?

Om u te helpen met het inzetten van het beste water voor de juiste toepassing hebben wij de Brabant waterscan ontwikkeld. Deze scan brengt uw waterstromen in beeld en kijkt naar kansen voor hergebruik of het inzetten van alternatieve bronnen zoals regenwater of oppervlaktewater. Zit u op een bedrijventerrein, dan kunnen we uw situatie ook breder beoordelen met een Gebiedsscan.

Water wordt steeds schaarser. Wat is er bekend over de toekomstige prijsontwikkeling?

​​​​​​We verwachten dat de drinkwaterprijs de komende jaren zal stijgen. Dat heeft ook te maken met de investeringen die wij moeten doen om in de toekomst voldoende en kwalitatief uitmuntend drinkwater te kunnen blijven leveren. We bekijken ieder jaar opnieuw wat deze ontwikkelingen precies betekenen voor de tarieven

Welke waterkwaliteit krijg ik geleverd?

​​​​​​Algemene informatie over de waterhardheid vindt u hier. Wilt u gedetailleerde informatie over de waterkwaliteit ten behoeve van uw bedrijfsvoering of product, stuur ons dan een e-mail met uw locatiegegevens.

Hoe vaak moet ik mijn waterreservoirs reinigen?

Hebt u een reservoir voor schoonwateropslag? Dan is het van belang om dit reservoir minimaal één keer in de vijf jaar te reinigen. Op die manier waarborgt u de kwaliteit van het water en gaat u bacteriegroei tegen. 


Onze beloftes

  1. Waterkwaliteit

    U krijgt van ons water dat voldoet aan strenge kwaliteitseisen.

  2. Relatiemanagement

    Uw accountmanager is uw vaste aanspreekpunt voor alle zaken die u met ons doet. U kunt rekenen op korte lijntjes, snel schakelen en inlevingsvermogen.

  3. Leveringszekerheid

    Wanneer had u voor het laatst geen water? Kunt u het zich nog herinneren? Onze leveringszekerheid is met meer dan 99% bijzonder hoog.