brandkraan

Brandblusvoorziening

Waterkwaliteit en levering

​​Als eigenaar of beheerder van een bedrijf bent u verantwoordelijk voor het leveren van voldoende bluswater. De beschikbaarheid van voldoende watercapaciteit is dan bepalend. In sommige gevallen hebt u voldoende aan een publieke bluswatervoorziening, maar vaak is deze niet toereikend. Uw bouwvergunning, gebruiksvergunning of de polisvoorwaarden van uw verzekeraar stelt de eisen aan uw bluswatervoorziening.

Bluswatervoorziening met of zonder leidingnet

Als publieke bluswatervoorzieningen niet volstaan, hebt u diverse alternatieve mogelijkheden. Brabant Water denkt graag met u mee over een passende oplossing. Zo kunnen we tegen een jaarlijkse vaste bijdrage een onbemeterde brand- of sprinklerleiding aansluiten op ons leidingnet. Deze aansluiting gebruikt u alleen in tijd van nood.

In sommige gevallen is het voor u goedkoper om bluswater niet uit het leidingnet te onttrekken, maar op een alternatieve manier. Hierbij kunt u denken aan een brandput (norton-put), een regenwatervoorraad of een blusvijver. Ook hierbij kunnen wij – of kan ons gespecialiseerde dochterbedrijf HydroScope – u prima ondersteunen.

Preventief onderhoud 

Na het aanleggen van een bluswatervoorziening, is belangrijk om deze aansluiting goed te beheren en te onderhouden. Op die manier weet u zeker dat uw voorziening ook doet waar hij voor gemaakt is in tijd van nood. Wij kunnen het preventieve onderhoud van brandkranen voor u uitvoeren. Daarbij meten we de bluswatercapaciteit periodiek en controleren we de brandkranen onder andere op werking, bereikbaarheid en eventuele defecten.

Brandblusvoorziening testen; wat moet u doen?

Het ontzegelen van een brandblusvoorziening mag alleen;

  • bij brand of direct brandgevaar
  • in geval van officiële oefeningen waarbij de brandblusvoorzieningen moet worden getest

Oefeningen en/of testen moet u minimaal drie werkdagen voorafgaand aan de uitvoering bij ons te melden. Verbreking of beschadiging van de verzegeling moet binnen 48 uur aan ons worden gemeld. Indien de brandblusvoorziening opnieuw verzegeld moet worden mag alleen Brabant Water dit uitvoeren. 

Voor het aanbrengen en het herstel van de verzegeling, anders dan na brand of direct brandgevaar, brengen wij kosten in rekening. 

Vraag hier uw brandblusoefening aan

Meld hier schade en/of verbreking van de verzegeling

Klant aan het woord

Hebt u interesse in een van onze producten? Of wilt u er meer van weten? Lees dan de ervaringen van onze klanten. Zij vertellen u meer over de effecten die onze producten hebben op hun bedrijf.

Bekijk hier onze klanten aan het woord