Om in de toekomst nog steeds zeker te zijn van genoeg drinkwater voor iedereen, is het bewust omgaan met water erg belangrijk! Water besparen is daarbij een belangrijk aspect. Als bedrijfsmatig watergebruiker kunt u hiervoor het nodige doen! Wij hebben 9 tips voor u op een rijtje gezet.

1. Vang regenwater op als proceswater 

Deze eerste tip spreekt voor zich: regenwater opvangen om te gebruiken als proceswater. Grote fabrieken of bedrijven hebben vaak platte daken (denk aan uw lokale Ikea) en daar wordt veel regenwater opgevangen. Regenwater afkomstig van platte daken is kwalitatief beter dan regenwater afkomstig van wegen. Daarom is het een goede optie voor proceswater!

Denk bijvoorbeeld aan regenwater gebruiken voor het doorspoelen van toiletten, waarvoor weinig  kwaliteitseisen zijn en een eenvoudige zuivering al volstaat. Of regenwater gebruiken als koelwater om een proces te koelen. Verder kan regenwater worden gebruikt als oplosmiddel (bijvoorbeeld bij elektrolytische baden), transportmiddel en als grondstof.

2. Hergebruik relatief schoon afvalwater 

Is de kwaliteit van uw eigen restwater nog redelijk hoog? En is het water nog relatief schoon? Dan is dit te gebruiken als spoelwater. Als u het afvalwater wilt gebruiken als spoelwater, is er maar weinig zuivering nodig. Het is echter ook mogelijk om bepaalde technologieën toe te passen om het water grondiger te zuiveren. Dan is het water zelfs geschikt voor de voedingsindustrie of als drinkwater. HydroBusiness is een van de partijen die u kan helpen met het afstemmen van het zuiveringsproces op uw afvalwaterkwaliteit.

3. Benut het afvalwater van uw buren

Het afvalwater van uw buren is voor uw bedrijf mogelijk nog goed inzetbaar. Soms kan hun restwater na  een kleine aanpassing of zelfs direct worden ingezet voor uw productieproces. Het hergebruiken van het afvalwater van uw buren zorgt ervoor dat u een steentje bijdraagt aan het besparen van water.

Om het watergebruik van uw buren en uw omgeving inzichtelijk te maken, hebben wij de Gebiedsscan ontwikkeld. De Gebiedsscan zoekt uit wat voor soort water elk bedrijf in uw omgeving nodig heeft voor haar processen. Ook kijken we naar hun restwater en hoe dit ingezet kan worden voor uw productieproces. We kijken daarbij natuurlijk naar de kwantiteit én kwaliteit van het water.

4. Benut oppervlaktewater

Ook het benutten van oppervlaktewater, maakt dat u kostbaar drinkwater bespaart. Over het algemeen is de kwaliteit van oppervlaktewater lager dan die van regenwater of grondwater. Dat kan onder andere komen door algen of verontreinigingen. Oppervlaktewater is echter wel schoon genoeg voor laagwaardige doeleindes. Denk aan het doorspoelen van de toiletten of het besproeien van  gewassen. Voor het besproeien van gewassen hoeft het oppervlaktewater niet eens gezuiverd te worden. Oppervlaktewater heeft verder een belangrijk voordeel ten opzichte van regenwater: er hoeft geen reservoir voor worden aangelegd.

5. Meet uw watergebruik

Door uw watergebruik te meten, bespaart u al snel veel water. Onze meetdienst Waterbewust helpt daarbij. Door middel van deze meetdienst, brengen wij  uw watergebruik in real time in beeld. U krijgt een  melding als er afwijkingen zijn in uw gebruik, zoals een plotselinge stijging of daling. Daarnaast kunnen wij uw meterstand op afstand uitlezen, waardoor u deze niet meer jaarlijks aan ons hoeft door te geven.

Wilt u ook zelf het gebruik kunnen monitoren? Dat kan! Hiervoor plaatsen we dan een extra datalogger. Hierdoor kunt u nog meer besparingsmogelijkheden ontdekken. Waterbesparing leidt in bijna alle gevallen ook tot een energiebesparing. En het monitoren van uw watergebruik levert in veel gevallen een betere BREEAM score op.

6. Voorkom lekkages of detecteer ze 

Naast het meten van uw watergebruik, helpt een slimme watermeter om lekkages zo snel mogelijk te detecteren. Door lekkages snel te signaleren, voorkomt u waterschade, onnodig watergebruik en de daarmee gepaarde kosten. Een waterlekkage kost veel geld als dit niet op tijd wordt opgemerkt. Onze meetdienst Waterbewust signaleert snel en op afstand dat het gebruik hoger is dan normaal. Op het moment dat u hiervan een signaal ontvangt, kunt u controleren of het gaat om een lekkage. Zo voorkomt u hoge onnodige kosten aan water en vervolgschade!

Een leuk rekenvoorbeeld uit het eerste kwartaal van 2020: we kregen in die periode 46 keer een lekmelding van Waterbewust. In totaal werd er toen 70 m³ per uur aan potentieel lekverlies gesignaleerd. Zonder deze meetdienst was er binnen één jaar 613.000 m³ water “weggelekt”!

7. Stimuleer klanten en medewerkers

Door uw klanten en medewerkers te stimuleren om bewust om te gaan met water, bespaart u samen nóg meer water. Wij hebben voor u een aantal materialen ontwikkeld in onze toolbox. Hiermee stimuleert u collega’s en bezoekers op verschillende manieren om water te besparen: via een bericht op uw intranet, via een poster in uw pand, en zelfs via stickers op de spoelknoppen van uw toiletten. Zo motiveert u uw collega’s bijvoorbeeld om de kleine knop te gebruiken, waardoor er 50% minder water wordt doorgespoeld.

8. Installeer sensorkranen

Sensorkranen besparen water tijdens het wassen van uw handen. Een sensorkraan detecteert beweging en schakelt automatisch uit als er geen beweging meer wordt gedetecteerd. Hierdoor wordt minder water verspild. Sensorkranen kunnen namelijk tot 70% water besparen met een gebruik van minder dan een halve liter per keer dat u uw handen wast! Op jaarbasis scheelt dit u dus vele liters water! Hierdoor leveren sensorkranen een bijdrage aan het milieu en aan bewust watergebruik.

9. Maak laag watergebruik een criterium

Een snelle en efficiënte manier om water te besparen is de aanschaf van nieuwe apparatuur. Machines en installaties zijn door de jaren heen steeds zuiniger met water geworden. Staat u voor een vervangingsopgave? Maak laag watergebruik dan een selectiecriterium bij uw aankomende aanschaf. Zo maakt u dit moment extra impactvol.

Meer weten?

Is uw waterverbruik meer dan 20.000 m3? En hebt u vragen over bewust omgaan met (drink)water? Neem dan contact op met een van onze accountmanagers.

Contact opnemen 

Of leest u liever eerst over ervaringen van onze klanten? Zij vertellen u meer over onze producten. Bekijk dan onze pagina Klant aan het woord.

Klant aan het woord