Controle


Brabant Water is wettelijk verplicht om uw drinkwaterinstallatie te controleren op risico’s voor de gebruikers en voor de veiligheid van het openbare drinkwaternet. Meer informatie over deze verplichting vindt u op infodwi.nl, waar wettelijke en technische informatie over drinkwaterinstallaties verzameld is.

 

Wanneer krijgt u een bezoek voor controle?

  • Afhankelijk van de risicoklasse-indeling van uw installatie krijgt u om de drie, zes of negen jaar een controle.
  • U ontvangt van ons een brief met een inlogcode, waarmee u zich kunt voorbereiden op de controle en zelf een afspraak voor de controle kunt plannen
  • Als u niet reageert, komen wij binnen een termijn van zes weken na ontvangst van de brief de controle uitvoeren.

 

Zo gaat de controle in zijn werk

  • Onze inspecteur controleert de drinkwaterinstallatie voorbij de watermeter. Dit doen wij bij bedrijven, instellingen en terreinleidingen. Ook woningen met een uitgebreide drinkwaterinstallatie (zoals een zwembadaansluiting, tuinsproeierinstallatie, ontharder, hemelwateropvang e.d.)​ worden gecontroleerd.
  • Dat doet hij samen met u of met iemand van uw bedrijf of organisatie die uw installatie kent. 
  • Hoe lang de inspectie duurt, is afhankelijk van de omvang en de complexiteit van de installatie(s) en uw voorbereiding op de inspectie.

     

Wat gebeurt er na de controle?

1. ​U ontvangt direct na de controle zowel mondeling als per e-mail bericht over de inspectie. U weet zo precies welke afwijkingen we waargenomen hebben. 
2. U krijgt de gelegenheid eventuele onvolkomenheden te herstellen. We vertellen u binnen welke termijn dat gelukt moet zijn. 
3. We voeren na de gestelde termijn een herinspectie uit, om te controleren of de installatie inmiddels wél voldoet aan alle normen. 
4. Constateren we bekende of nieuwe onvolkomenheden? Dan krijgt u opnieuw de kans deze te herstellen. We vertellen u binnen welke termijn. 
5. ​We doen een tweede herinspectie.  Als meerdere herinspecties noodzakelijk blijken te zijn, worden alle uitgevoerde herinspecties bij u in rekening gebracht. Het tarief voor een herinspectie bedraagt 
€ 121,50 excl btw. 

 

Voldoet uw installatie bij de tweede herinspectie nog steeds niet aan de normen? 

Loopt de openbare drinkwatervoorziening gevaar? Dan kan Brabant Water overgaan tot afsluiting. 
Voldoet u niet aan de normen met betrekking tot de verplichte beheersmaatregelen? Zie ook werkblad "Beheer leidingwaterinstallaties". Dan draagt Brabant Water uw dossier over aan de Inspectie Leefomgeving en Transport van het ministerie Infrastructuur en Milieu (I&M). Zij kan vervolgens correctieve maatregelen afdwingen.

 

Pagina overzicht

Brabant Water