Grootverbruik


​​​Het grootverbruikstarief of capaciteitstarief is van toepassing als u vaak grote hoeveelheden water ineens nodig heeft. Het capaciteitstarief geldt bij een waterafname groter dan 5 m³ (5.000 liter) per uur.
 

Gebruikt u op jaarbasis meer dan 50.000 m³?
Bel dan met de afdeling Grootzakelijk, telefoonnummer 073 683 86 06. Wij geven u graag advies op maat.  


Capaciteitsmeting ​
Om uw maximale verbruik per uur vast te stellen verrichten we gedurende meerdere dagen een capaciteitsmeting. Als u de mogelijkheid hebt om zelf een waterbuffer aan te leggen, kunt u daarmee de grootste pieken in uw verbruik opvangen. Zo kunt u op uw capaciteitstarief besparen.

Het capaciteitstarief is als volgt opgebouwd:

​Drinkwatertarieven 2017 grootverbruik ​Exclusief btw
​ verbruiksvergoeding per m³ *​ € 0,41
​ vastrecht per jaar ​ € 70,44
​ capaciteitstarief per m³ per uur per jaar **​€ 408,36
​ Eenmalige kosten
​ Installatie watermeter met de juiste capaciteit​p.m.

​ Het verzwaren van bestaande aansluitleidingen
 en beveiligingen

​p.m.

* Toelichting verbruiksvergoeding
 Over de eerste 300 m³ per WOZ object die u verbruikt, betaalt u Belasting op Leidingwater (BoL). Dit bedraagt € 0,3360 per m³. Het tarief voor de eerste 300 m³ komt daarmee op € 0,75.

** To​elichting capaciteitstarief per m³ per uur per jaar
 We berekenen het tarief aan de hand van de waterhoeveelheid die u maximaal per uur uit het net wilt kunnen halen. Voor iedere m³ per uur is dat € 408,36 exclusief 6% btw per jaar. Stel dat u op piekmomenten 17 m³ per uur nodig hebt, dan betaalt u dus 17 x € 408,36 = € 6.942,12 exclusief btw aan capaciteitstarief.

 

Vraag uw wateraansluiting direct online aan

Of bel eerst Klantenservice voor meer informatie. Het telefoonnummer is 073 683 80 00. Wij zijn op werkdagen bereikbaar van 8.00 tot 17.00 uur.

  

Bekijk de Tarievenregeling 2017

Bekijk de Tarievenregeling 2016

 

Pagina overzicht

Brabant Water