Legionellapreventie


​Als eigenaar of beheerder van een drinkwaterinstallatie waar veel mensen gebruik van maken, bent u wettelijk verplicht een risicoanalyse en beheersplan op te stellen.

Ons dochterbedrijf Hydroscope kan daarbij helpen. Meer informatie over de legionellabacterie, de mogelijke gevolgen van besmetting en het voorkomen daarvan is te vinden in het Informatieblad Legionella.

Pagina overzicht

Brabant Water