Via onderstaand formulier vraagt u evenementenaansluiting bij ons aan. U ontvangt een bevestiging van uw aanvraag per e-mail. Wij nemen daarna zo spoedig mogelijk contact met u op.

Locatie plaatsing

Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: gif, jpg, png.

Gegevens aansluiting

Waar hebt u de aansluiting voor nodig? *
Let op: eerst mogelijke
datum is over zeven dagen
Dagdeel plaatsing *
Dagdeel verwijdering *

Aantal dagen: 1 dagen

Totaal prijs is: €158,20

Let op: het plaatsen/verwijderen op feestdagen, of buiten werktijden (7.30 - 18.00 uur) zijn niet in deze berekening meegenomen. Hiervoor gelden andere tarieven. Verder brengt Brabant Water op basis van werkelijk afgenomen waterhoeveelheid (stand watermeter) het waterverbruik bij u in rekening. De gehanteerde prijzen zijn conform de prijslijst van het jaar waarin de plaatsing cq verwijdering plaats heeft. Is de aansluiting volgens aanvraag in de ochtend vóór 12 uur opgehaald, dan wordt over die dag GEEN huur berekend.

Gegevens aanvrager

Factuuradres

Wilt u de factuur ontvangen via een ander adres dan hierboven ingevuld? *
Wilt u een inkoopordernummer opnemen op uw factuur? *

Contactpersoon ter plaatse

Is de contactpersoon op locatie een ander persoon dan de aanvrager? *