De Brabantse industrie is sterk afhankelijk van water. Ons waterbeheersysteem wordt echter flink op de proef gesteld en dat kan op termijn invloed hebben op uw proces. Het is dan ook heel begrijpelijk dat veel van onze zakelijke klanten streven naar een efficiënter gebruik van water. Bent u benieuwd hoe minder inname en meer hergebruik bijdraagt aan uw continuïteit en prestaties, ook als de watervoorziening schaarser wordt? Brabant Water staat klaar om daarin met u mee te denken.

Verkennen van opties voor hergebruik

Het verkennen van opties voor waterhergebruik is niet alleen verstandig, maar ook onontkoombaar voor de continuïteit en prestaties van uw organisatie. Want of het nu gaat om het produceren van goederen, verwerken van grondstoffen of opwekken van energie: al uw industriële processen zijn onlosmakelijk verbonden met waterverbruik. In plaats van het restwater dat hierbij vrijkomt direct te lozen, kunt u het zien als waardevolle hulpbron die opnieuw kan worden gebruikt. Neem condensaat uit stoomketels. Dit condensaat is vaak van hoge kwaliteit, omdat het oorspronkelijk afkomstig is van gedestilleerd water dat is gebruikt in het stoomsysteem. Daarmee is het geschikt voor hergebruik in verschillende processen, zoals schoonmaakdoeleinden of als voedingswater voor boilers. Voor u een kans om uw watergebruik te verminderen en te besparen op de inname van nieuw water.

Onze Brabant waterscan

Dankzij voortdurende technologische ontwikkelingen kan vrijwel elk type water worden gezuiverd tot de gewenste kwaliteit en worden hergebruikt. Indien gewenst kan Brabant Water met een waterscan uw waterhuishouding in kaart brengen: hoeveel restwater produceert u, wat is daarvan de kwaliteit en welke technieken gebruikt u al in uw proces? Vervolgens zetten we onze expertise in om u te adviseren over aanvullende mogelijkheden voor waterbesparing en hergebruik. Gebruikt u meer dan 25.00 m³ per jaar?

Lees meer over de gratis waterscan

Inspirerend voorbeeld: Agristo kiest voor hergebruik 

Agristo, een groot aardappelverwerkend familiebedrijf, koos bewust voor waterbesparing in het eigen proces. Met behulp van de waterscan bracht Brabant Water de waterstromen van de Tilburgse fabriek in kaart, om vervolgens verbeteringen door te voeren en waar mogelijk water te hergebruiken. “Water is een van de belangrijkste hulpstoffen in onze fabrieken,” vertelde CEO Hannelore Raes. “Het lijkt een vanzelfsprekendheid dat we altijd en overal over voldoende water kunnen beschikken. Toch hebben we de afgelopen jaren met grote droogte en dreigende tekorten te maken gehad. Agristo trekt zich dat aan. Wij zijn al jaren bezig om ons waterverbruik te verlagen en met resultaat.” Nu kiest Agristo voor hergebruik van water in een deel van de processen. “Om grote stappen te maken, is het fijn als je met een expert als Brabant Water hierover kunt nadenken.” Vanuit restwater produceert Agristo nu demiwater bedoeld voor stoomproductie. Daarmee besparen ze maar liefst een derde van het totale drinkwater dat ze innemen. Ter vergelijk: dat is evenveel water als het jaarlijkse gebruik van circa twee tot 3.000 huishoudens.

Denk er alvast over na!

Als grote stappen voor uw organisatie nog een uitdaging vormen, raden we u aan om op zijn minst vandaag te beginnen met nadenken en plannen maken. Zo voorkomt u dat u morgen achter de feiten aan loopt. Met de toenemende bevolkingsgroei en klimaatverandering neemt de vraag naar drinkwater snel toe, terwijl de beschikbaarheid steeds onzekerder wordt. Dit benadrukt het belang van waterbesparing voor iedereen. Voor de industrie begint dit proces met het verkrijgen van inzicht in de eigen waterstromen.  

Meer weten?

Slimmer omgaan met water voor industriële toepassingen doen we samen. Door dichter bij onze klanten te zijn, kan Brabant Water beter inspelen op uw behoeften op het gebied van waterkwaliteit. Zo profiteert uw organisatie van efficiënter watergebruik en betere dienstverlening. Spelen er in uw organisatie water-gerelateerde vraagstukken en wilt u daarover eens van gedachten wisselen met Brabant Water? Wij denken graag met u mee.

Neem contact met mij op