Dit is hoe de combinatie van wetenschap en praktijk het bedrijfsleven helpt bij watervraagstukken. Amir Haidari is als adviseur watertechnologie industrie bij Brabant Water nauw verbonden aan de TU Delft: een instituut dat sterk is in zowel fundamenteel als toegepast onderzoek. En omdat er in Brabant grote kansen liggen voor meer toegepast onderzoek op basis van vraagstukken uit het bedrijfsleven, gaan de afdeling Watermanagement van TU Delft en Brabant Water intensiever samenwerken.

Nederland internationaal expert in drinkwater én industriewater

Nederland staat internationaal bekend als expert in grondwater- en oppervlaktewaterzuivering voor de drinkwatervoorziening. Voor industriewater wordt echter nog vaak gekeken naar andere landen als de Verenigde Staten, Canada en Duitsland. Met deze samenwerking willen Brabant Water en TU Delft de reputatie van Nederland als expert op het gebied van industriewater verbeteren.

Met trainees uit onder meer Nederland, Egypte, India en China is dat internationale karakter nu al goed zichtbaar. En dat sluit aan bij de persoonlijke missie van Haidari: de kennis die door deze samenwerking opgedaan wordt, komt zo uiteindelijk in de maatschappij terecht. Ten gunste van ons allemaal.

Duurzaamheid is belangrijkste thema

De vraag naar drinkwater stijgt en het is een grote uitdaging om aan die vraag te blijven voldoen. Daarom is het nodig te zoeken naar aanvullende bronnen, zowel voor drinkwatervoorziening als voor industrie. Niet gek dus dat de eerste onderzoeksvragen die trainees onder begeleiding van Haidari uitvoeren, een link hebben met duurzaamheid:

  • Hoe kunnen we industrieel drinkwaterverbruik efficiënter maken door zout water of restwater zo te behandelen dat het voor industriële processen een optimale kwaliteit en samenstelling heeft?
  • Hoe kan een grote wasserij warm restwater slim hergebruiken om daarmee energie te besparen én drinkwaterverbruik te reduceren?
  • Hoe kan een bedrijf dat sportvloeren reinigt, waterverbruik beperken en vervuild restwater zo verantwoord mogelijk afvoeren?
  • Hoe kan afvalwater uit onder andere keukens en douches lokaal hergebruikt worden om er bijvoorbeeld toiletten mee door te spoelen?

Meer expertise, meer talent binnen Brabant Water

Dankzij samenwerking en uitwisselen van kennis kan Brabant Water zich meer richten op innovatie, maken talentvolle studenten al in een vroeg stadium kennis met Brabant Water en vergemakkelijkt dat in de toekomst het aantrekken van gekwalificeerd personeel.

 

"De trainee van vandaag is de collega van de toekomst."

Amir Haidari, adviseur watertechnologie industrie

Ook voor TU Delft biedt de samenwerking veel voordelen. De afdeling Watermanagement van TU Delft heeft de ambitie om vanuit wetenschappelijke kennis een bijdrage te leveren aan integrale watervraagstukken en -oplossingen. Deze samenwerking maakt het voor TU Delft mogelijk om ook vanuit de maatschappelijke vraagstukken nieuw en innovatief onderzoek te formuleren.

Meer innovatie en onderzoek voor bedrijfsleven

Innovatie mag dan van onschatbare waarde zijn voor het bedrijfsleven, de werkelijkheid is volgens Haidari een stuk weerbarstiger: "Als ik naar de cijfers kijk, zie ik dat we als TU Delft heel goed zijn in het binnenhalen van fundamenteel onderzoek. Maar implementatie in de praktijk en het daarbij behorende toegepast onderzoek blijft achter. En dat terwijl bedrijven graag meer innovatie en onderzoek willen zien."

Daarom werkt Haidari één dag in de week als wetenschapper vanuit Brabant Water bij TU Delft. Met zijn academische ervaring aan deze universiteit (waar hij promoveerde en daarna 4 jaar onderzoek deed) en praktijkervaring vanuit Brabant Water, kan hij wetenschap en praktijk dichter bij elkaar brengen en daarmee innovatie bevorderen.

Innovatie gaat verder dan techniek

De grootste uitdaging bij innovatie ligt volgens Haidari niet zozeer in de techniek maar op een heel ander vlak: tijdig loslaten van vaste standpunten en omgaan met veranderingen. Door bijvoorbeeld het wijzigen van bestaande regelgeving of het ontwikkelen van nieuwe regelgeving om meer vrijheid te creëren voor waterbedrijven en industrie voor hergebruik van restwater. Hij noemt als voorbeeld lokaal hergebruik van huishoudelijk restwater: "Je hebt niet voor alles eenzelfde kwaliteit water nodig. (Afval)water uit een keuken en douche is bijvoorbeeld prima bruikbaar om een toilet door te spoelen. Maar aan welke kwaliteitseisen moet het voldoen? Er bestaat nog geen regelgeving op dat vlak. We moeten dus onderzoeken aan welke kwaliteitseisen dat water moet voldoen, aantonen dat dat in de praktijk geen (gezondheids-)problemen oplevert en zo nieuwe regelgeving ontwikkelen."

Ondertekening Letter of Intent

Tijdens het jaarlijkse Nieuwjaarscongres voor de Nederlandse Watersector op 12 januari 2024 ondertekenden wij samen met de TU Delft een ‘Letter of Intent’ (LOI). Dat markeert het officiële startpunt van de intensievere samenwerking. “De kennis die door deze samenwerking opgedaan wordt, komt uiteindelijk in de maatschappij terecht. Ten gunste van ons allemaal!”, aldus Amir.

In volgende nieuwsbrieven vertellen we u graag meer over interessante onderzoeksprojecten voor en door het bedrijfsleven. Wilt u ook onze zakelijke nieuwsbrief ontvangen? Meld u dan (onderaan deze pagina) aan.