97% van de aarde bestaat uit water en toch spreken we steeds meer over schaarste. Niet zonder reden: slechts 0,7% van de totale hoeveelheid bestaat uit zoet grondwater. Opwarming van de aarde en uitdrogen van de bodem noodzaken ons minder water te onttrekken uit de bodem en er zorgvuldiger mee om te gaan.

Waterbesparing en het gebruik van alternatieve bronnen is dé sleutel om aan een voortdurend stijgende vraag te kunnen voldoen en een goed ecosysteem in stand te houden. Het is het specialisme van Amir Haidari, werkzaam bij Brabant Water als watertechnoloog.

Hergebruik in stappen: begin intern, kijk dan extern

Elke toepassing van water kent specifieke eisen/wensen. Dat beperkt zich niet altijd alleen tot zuivering; sommige processen vereisen een specifieke behandeling. En restwater uit het ene proces (Haidari spreekt liever niet over 'afvalwater') kan met juiste filtratie en behandeling prima inzetbaar zijn als input voor een ander proces. Bij de meeste bedrijven die water hergebruiken liggen kansen. Met de Brabant waterscan brengen wij de waterstromen in kaart. Waarna de kennis van Haidari helpt in het bepalen van de meest kostenefficiënte oplossing voor hergebruik met de juiste kwaliteit water.

Met de Gebiedsscan onderzoeken we op grotere schaal waar kansen liggen met betrekking tot besparing en slim hergebruik. Deze scan gebeurt samen met bedrijven, gemeenten, de provincie en waterschappen. Door de grotere schaal waarop deze optimalisatie plaatsvindt, zijn forse waterbesparingen te realiseren. Een mooi voorbeeld daarvan is industrieterrein Theodorushaven in Bergen op Zoom.

Filtratie en waterbehandeling maakt het verschil

Het is Haidari’s missie: met zijn uitgebreide kennis over filtratietechnieken en waterbehandeling kosteneffectief hergebruik van water zo veel mogelijk bevorderen.

In Noord-Brabant moet het daarmee mogelijk zijn binnen afzienbare tijd forse besparingen te realiseren. Daarmee zijn we minder afhankelijk van onze kwetsbare bronnen én beschikken generaties na ons nog steeds over voldoende water in de juiste kwaliteit.

Benieuwd of ook uw bedrijf meer water kan besparen en hergebruiken?

Vraag nu de gratis Brabant waterscan aan

Achtergrond

Haidari groeide op in Afghanistan en kent een brede en solide achtergrond in watertechnologie. Na een studie Civiele Techniek in Amsterdam specialiseerde hij zich in watermanagement, gevolgd door een PhD aan de TU Delft waar hij zich 4 jaar richtte op membraantechnologie in het algemeen en éénstaps membraanfiltratie in het bijzonder. Daarna werkte hij als postdoc aan het terugwinnen van mineralen en water uit restwater, als onderdeel van een Europees project gericht op circulaire economie. Voor zijn komst naar Brabant Water was hij een tijd lang werkzaam bij Hatenboer, specialist in waterbehandeling voor maritieme doeleinden en de tuinbouwsector.