Klimaatverandering zet de beschikbaarheid van voldoende kwalitatief goed drinkwater steeds meer onder druk. Tegelijk neemt de vraag naar datzelfde drinkwater nog altijd toe. In dat spanningsveld is het van het grootste belang dat watergebruikers en drinkwaterproducenten samenwerken aan een duurzamer waterverbruik, nu en in de toekomst.

Het goede nieuws: een duurzamer waterverbruik blijkt soms betrekkelijk gemakkelijk te realiseren, zoals bij de Afval Energie Centrale (AEC) van Attero in Moerdijk. Hier wordt uit een miljoen ton restafval per jaar warmte en elektriciteit opgewekt voor ca. 250.000 huishoudens.

"Op vrijdag werkten onze bedrijfsprocessen nog op drinkwater, op maandag waren we grotendeels overgeschakeld op industriewater."

Ludo Oomens, Manager Operations AEC Moerdijk
 

De ketels die stoom leveren voor het opwekken van elektriciteit zijn de grootste waterverbruikers

Dat opwekken van elektriciteit gebeurt met een stoomturbine-generatorcombinatie die gevoed wordt door 4 stoomketels. Deze stoomketels maakten voorheen gebruik van (gedemineraliseerd) drinkwater. Ludo Oomens, Manager Operations AEC Moerdijk, vertelt daarover:

"De stoomketels zijn onze grootste waterverbruikers. Om optimaal stoom te kunnen produceren, moeten we elke verloren druppel aanvullen. En we moeten het water voldoende verversen om het proces van stoomproductie in stand te houden. We doen er alles aan om verliezen te minimaliseren maar hoe optimaal je het proces ook inregelt, het kost altijd water."

Sinds maart 2024 is de suppletie van drinkwater naar deze stoomketels volledig overgeschakeld op industriewater van HydroBusiness, een dochteronderneming van Brabant Water.  Dankzij Attero's overschakeling naar industriewater kunnen meer dan 2.000 nieuwe huishoudens voorzien worden van drinkwater zonder dat daarvoor extra grondwater opgepompt hoeft te worden.

Kritische vragen en 'anderwatervrees'

De overschakeling van drinkwater naar industriewater bij Attero is een prachtig voorbeeld hoe vraag en aanbod naadloos op elkaar aansluiten. Ludo Oomens vertelt daarover:

"Wij wisten dat Moerdijk over een leidingnet voor industriewater beschikt. Toen Brabant Water ons benaderde over een eventuele overstap, gingen we dit serieus onderzoeken. Toch hadden we daar wel onze bedenkingen bij. Want hoe zit het met de kwaliteit van het water? Leveringszekerheid? En wat is de impact van zo’n omschakeling op onze bedrijfsvoering?"

Franco Moonen, accountmanager industrie van Brabant Water, hoort in gesprekken met bedrijven vaak dezelfde vragen terug als het om gebruik van alternatieve waterbronnen gaat:

“Ik noem het wel eens ‘anderwatervrees’. We zijn met z’n allen zo gewend aan de kwaliteit en leveringszekerheid van drinkwater dat we ons onvoldoende realiseren hoeveel bruikbare alternatieven er zijn. De bedrijven die ik spreek, stellen daardoor vaak dezelfde terechte vragen: bieden alternatieve bronnen wel de juiste waterkwaliteit? Hoe zit het met de leveringszekerheid?"

Ook Attero stelde deze en andere kritische vragen. Wat was de impact op de processen? En welke aanpassingen moesten precies gedaan worden? Ludo Oomens:

"Er is uitgebreid contact geweest tussen onze procestechnoloog en specialisten van Brabant Water en we hebben een grondige analyse van het industriewater uit laten voeren. Daaruit bleek al snel dat het voldeed aan al onze specificaties. Verder kon Brabant Water ons verzekeren dat de leveringszekerheid vergelijkbaar is met drinkwater. Toen we dat wisten, hield niets ons nog tegen om over te stappen."

Naadloze overschakeling op industriewater

Ter voorbereiding op de overstap werden alle tekeningen van het interne leidingnet geanalyseerd: waar lopen alle waterleidingen heen en voor welke processen wordt dat water gebruikt? Onder de portiersloge, waar de meteropstelling zich bevindt, kon de overschakeling gemakkelijk gemaakt worden. Ludo Oomens:

"Op vrijdag werkten onze bedrijfsprocessen nog op drinkwater, op maandag waren we grotendeels overgeschakeld op industriewater. Dankzij goede samenwerking tussen Brabant Water, de uitvoerend aannemer en onze contactpersonen verliepen zowel voorbereiding, uitvoering van de aanpassingen als analyse van de waterkwaliteit na de aanpassingen bijzonder soepel. Ik kijk daar heel tevreden op terug."

Zet zelf de 4 stappen naar duurzamer waterverbruik

Attero's omschakeling naar industriewater is de laatste stap in het veelgebruikte vierstappenplan voor een duurzamer en kosteneffectiever waterverbruik. Zelf ook aan de slag met verduurzaming van uw waterverbruik? Volg daarvoor onderstaande stappen:

1. Reduce. Analyseer bedrijfsprocessen om na te gaan of er ook met minder water gewerkt kan worden. Kunnen bepaalde processen ook zonder water uitgevoerd worden?

2. Re-use. Kan restwater van het ene proces direct ingezet worden als bruikbaar alternatief voor drinkwater in een ander proces?

3. Recycle. Kan een afvalwaterstroom betrekkelijk eenvoudig intern gezuiverd, eventueel opgewerkt en hergebruikt worden?

4. Replace. Kan drinkwater (deels) vervangen worden door een andere kwaliteit water?