In 1970 begon Piet Kroef in een schuur in Odiliapeel met het verpakken van aardappels. Nu, ruim 50 jaar later, werken er bij Peka Kroef meer dan 350 medewerkers, verdeeld over 3 locaties. En produceert het bedrijf jaarlijks zo’n 130 miljoen kilo aan aardappelproducten.

Geschilde aardappelen in diverse maten, schijfjes, partjes en blokjes en steeds meer speciale producten. De vraag is zo groot dat de productiecapaciteit in de toekomst waarschijnlijk nog verder groeit. Geert van Dooren, Manager Operations, vertelt waarom een continue beschikbaarheid van voldoende kwalitatief goed drinkwater zo belangrijk is voor Peka Kroef: “Drinkwater is essentieel voor ons. We gebruiken het voor het reinigen, blancheren, pasteuriseren en terugkoelen van onze producten, en als transportmiddel tussen de verschillende productielijnen. Daar is veel water voor nodig: per jaar gebruiken we zo’n 680.000 m3. Daarom voelen we een sterke verantwoordelijkheid om onze voetafdruk op watergebied te verkleinen en zo effecten van klimaatverandering op te vangen.”

"De tijd dat water zorgeloos en onbeperkt uit de kraan stroomde, ligt achter ons."

Geert van Dooren, Manager Operations bij Peka Kroef

 

Stap 1: waterbalans opstellen

Joeri Beerens, manager Waterzuivering van Peka Kroef, werkt nauw samen met onze experts om in een aantal stappen het watergebruik in de huidige twee fabrieken te optimaliseren. Dat begint met het maken van een waterbalans: “Met de waterbalans vergelijk je aanvoer en afvoer van water. Dan moet je op 0 uitkomen. Is dat niet het geval, dan heb je ergens lekkage. Om die waterbalans te kunnen maken, is het zaak kritisch te kijken naar je meteropstellingen en daar eventueel aanpassingen in te doen.”

Stap 2: processen analyseren

Niet elk proces vereist dezelfde waterkwaliteit. Door processen te analyseren is per processtap vast te stellen:

  • hoeveel water er gebruikt wordt;
  • welke waterkwaliteit gebruikt wordt;
  • welke waterkwaliteit minimaal benodigd is.

“Als je het op hoofdlijnen bekijkt, is de richting van het water in onze fabrieken tegengesteld aan die van het product. De laatste fasen in ons productieproces gebruiken de hoogste kwaliteit water, waarna het water stapsgewijs doorstroomt naar voorgaande processtappen. Daarnaast maken we onderscheid in processtappen waar ons product direct of indirect (bijvoorbeeld verpakt) in aanraking komt met water”, aldus Joeri.

Stap 3: resultaten interpreteren

Een van de meest zichtbare resultaten van de Brabant waterscan zijn Sankey-diagrammen die tot op detailniveau laten zien hoeveel water er in verschillende kwaliteiten wordt gebruikt. Daarmee is het mogelijk vergelijkbare processen te benchmarken en watergebruikende processen te optimaliseren.

“De diagrammen bevestigen ons beeld dat fabriek 2 minder water verbruikt dan fabriek 1. De belangrijkste verklaring daarvoor is dat die fabriek nieuwer is. Het geeft ons dus ook gedetailleerd inzicht in de belangrijkste optimalisatiekansen voor fabriek 1. En niet onbelangrijk: het visualiseren van informatie over watergebruik helpt ons ook bij interne communicatie over verbeterkansen.”

Stap 4: actie ondernemen

Voor Peka Kroef is het watergebruik per 1.000 kg gereed product een belangrijke indicator. Met de ingezette daling, mede dankzij de Brabant waterscan, verwacht men het watergebruik uiteindelijk met zo'n 25% te reduceren. Daarvoor richt Peka Kroef zich op de volgende 3 pijlers:

  1. Inname van drinkwater minimaliseren. Hoe minder water onttrokken wordt uit de steeds drogere omgeving, hoe beter dat op lange termijn is.
  2. Hergebruik van drinkwater maximaliseren. Nu wordt uiteindelijk zo’n 10% van het water gezuiverd en hergebruikt. Gekeken naar kansen binnen en buiten de fabriek moet het op termijn mogelijk zijn om het grootste deel van het water te hergebruiken óf een andere bestemming te geven buiten de fabrieken.
  3. Maximaal terugleveren aan de omgeving. Kan restwater niet meer intern hergebruikt worden? Dan kan het misschien wel teruggeleverd worden aan de omgeving als droogte-bestrijdende maatregel. Of aan de landbouw. Zo hoeft er minder geloosd te worden én vindt de verduurzaming op grotere schaal plaats.

"De Brabant waterscan helpt ons om verder te verduurzamen en daarbij de juiste investeringen te doen.", aldus Joeri.

“Dankzij de Brabant waterscan hebben we beter inzicht in onze waterstromen.”

Joeri Beerens, manager Waterzuivering bij Peka Kroef