De tijd dat drinkwater zorgeloos en onbeperkt beschikbaar was, ligt achter ons. Om ook in de toekomst te kunnen beschikken over voldoende kwalitatief goed drinkwater, is het zaak nu te bouwen aan circulaire watersystemen. Aan de hand van Peka Kroef, producent van aardappelproducten, zetten we 5 tips op een rij voor het bouwen aan een circulair watersysteem in de voedingsmiddelenindustrie.

Tip 1: Zorg voor inzicht in uw waterverbruik

De beste oplossing om waterverbruik te reduceren? Minder inkopen. Dat klinkt makkelijk, en dat is het ook. Maar daarvoor moet u wel een aantal stappen doorlopen en exact weten:

  • Hoeveel water u verbruikt;
  • Waar u dat water verbruikt;
  • In welke kwaliteit u dat water verbruikt.

Het opstellen van een waterbalans helpt daarbij: wat het proces in gaat, moet er ook ergens uit komen. Door het proces op hoofdlijnen en detailniveau helder te hebben, kunt u de volgende stap zetten.

Tip 2: Analyseer huidige en gewenste waterkwaliteit per processtap

Heeft uw organisatie inzicht in de hoeveelheid en verschillende waterkwaliteiten die worden gebruikt? Dan is het tijd om de diepte in te gaan. Beoordeel elke waterverbruikende processtap aan de hand van de volgende vragen:

Welke waterkwaliteit wordt gebruikt?

Zijn processen ooit zo veilig mogelijk ontworpen met het oog op het minimaliseren van risico’s? Zeker in de voedingsmiddelenindustrie geen gekke gedachte. Misschien wordt dan overal dezelfde hoge waterkwaliteit gebruikt. En dat is typisch een situatie die juist nu kansen biedt.

Welke minimale waterkwaliteit is gewenst of noodzakelijk?

Analyseer elke processtap en stel vast welke waterkwaliteit benodigd is. Onze ervaring als drinkwaterexperts: in veel processtappen bestaat nog een groot verschil tussen wat gebruikt wordt en wat strikt genomen nodig is.

Welke wet- en regelgeving is relevant?

Houd rekening met externe factoren die van invloed kunnen zijn op de keuze voor een andere waterkwaliteit. Bestaat er specifieke wet- en regelgeving op het gebied van voedselveiligheid? Stellen afnemers specifieke eisen? Neem deze dan mee in het aanpassen en/of herontwerpen van processen.

Tip 3: Optimaliseer gebruikte waterkwaliteit per processtap

Hergebruik vergroot de waarde van ingenomen drinkwater en verkleint de voetafdruk van uw organisatie op het gebied van waterverbruik. Om hergebruik te maximaliseren is het belangrijk de gebruikte waterkwaliteit per processtap te optimaliseren. Hieronder leest u drie voorbeelden van hergebruik die Peka Kroef bijvoorbeeld toepast.

Hergebruik door cascadering

Bij Peka Kroef gebruiken de laatste processtappen de hoogste kwaliteit water, waarna het water stapsgewijs doorstroomt naar voorgaande processtappen. Want voor het schoonspoelen van gerooide (en nog ongeschilde) aardappelen is niet de hoogste kwaliteit drinkwater nodig. Door te cascaderen, vergroot men de waarde van het water.

Hergebruik door aanvullende waterbehandeling

Afvalwater bestaat niet. Met technieken als nanofiltratie en omgekeerde osmose kan water dat aanvankelijk niet geschikt is voor volgende processtappen, bruikbaar gemaakt worden. Onderzoek welke technieken nodig zijn, inventariseer de kosten en neem dit mee in de besluitvorming over nieuwe investeringen.

Hergebruik door teruggave aan de omgeving

Is restwater niet langer bruikbaar binnen de fabrieksmuren? Onderzoek dan of water teruggegeven kan worden aan de natuur (om daarmee verdroging van de omgeving te beperken) of als proceswater voor andere bedrijven kan dienen.

Tip 4: Vergroot het waterbewustzijn in uw organisatie

De laatste jaren wordt steeds duidelijker dat we op een duurzamere manier met water om moeten gaan. Was het jaren geleden nauwelijks een gespreksonderwerp, inmiddels is het niet meer weg te denken. Maar hoe vergroot u dat waterbewustzijn nou echt?

Stel doelen

Neem verduurzaming op watergebied op in de organisatiedoelstellingen. Liefst concreet en zodanig dat een groot deel van uw organisatie invloed kan uitoefenen op het behalen daarvan. Dat vergroot bewustzijn en betrokkenheid. Geert van Dooren, Manager Operations bij Peka Kroef vertelt hoe zij dat doen:

“Wij meten de verbruikte hoeveelheid water per 1.000 kg gereed product. Die hoeveelheid verwachten we de komende jaren met zo’n 25% te verlagen. Zo’n doelstelling helpt niet alleen de juiste keuzes te maken op het gebied van verdere verduurzaming, het helpt ook de betrokkenheid op dat onderwerp te vergroten.”

Lees hier het interview

Wees open in communicatie

Voor welke uitdagingen op waterbewustzijnsgebied komt uw organisatie komende jaren te staan? Wees daar open over en deel het in de organisatie. Dat levert betrokken medewerkers op, die gedreven zijn om samen naar oplossingen voor de toekomst te zoeken.

Ga in gesprek met collega-bedrijven en overheden

Door in gesprek te gaan met collega-bedrijven en overheid vergroot u de algemene kennis over duurzaam watergebruik. Dat komt niet alleen ten dienste van uw eigen bedrijf maar ook ten dienste van de maatschappij. Daarnaast kan het helpen om wetgeving te identificeren die verduurzaming mogelijk afremt.

Tip 5: Grijp verduurzaming aan als een kans

Optimaal hergebruik verkleint de afhankelijkheid van aan- en afvoer van water. Dat maakt uw organisatie niet alleen klaar voor de toekomst maar ook klaar voor eventuele uitbreiding. Een circulair watersysteem maakt uw organisatie écht klaar voor de toekomst.

Uw bedrijf wil toch ook water besparen?

Veel van onze zakelijke klanten streven naar efficiëntere inzet van water. Een circulair watersysteem helpt door minder inname, meer hergebruik én dus minder afvalwater.

Weten wat de mogelijkheden zijn voor uw bedrijf?  We denken graag met u mee!

Zet nu de volgende stap met de Brabant waterscan