Avans Hogeschool biedt op 16 locaties in 's-Hertogenbosch, Tilburg, Breda en Roosendaal hoger onderwijs aan ca. 34.000 studenten. Op 13 van die 16 locaties heeft men de nutsvoorzieningen in eigen beheer. Daar monitort de onderwijsinstelling al jaren het verbruik van gas, elektriciteit en stadswarmte. Sinds begin 2023 maakt de organisatie gebruik van de meetdienst Waterbewust.

Met deze nieuwe dienst van Brabant Water heeft Avans nu ook realtime inzicht in het waterverbruik  van alle panden. Daarmee zijn lekkages snel te detecteren én is het effect van waterbesparingsmaatregelen meetbaar. Dit stelt Avans nog beter in staat om haar duurzaamheidsdoelstellingen te behalen.

Duurzaamheid is een hot topic

"Je merkt dat duurzaamheid en energiebesparing nu écht hot topics zijn!", vertelt Bas Willemsteijn. Hij is sinds 2 jaar energiecoördinator bij de onderwijsinstelling en zag in die relatief korte periode hoe de energietransitie van panden snel belangrijker werd.

"De maatschappelijke relevantie is enorm hoog. Door de gestegen energieprijzen merk je dat er meer mogelijkheden zijn om te investeren. De terugverdientijd is korter dus ja, dat maakt het wel makkelijker. Schaarste aan bouwmaterialen, gebrek aan goed opgeleid personeel en gestegen materiaalkosten maken het daarentegen wel lastig. Toch zijn we hard op weg om onze duurzaamheidsdoelstellingen te behalen."

Met slimme watermeters actief sturen op duurzaamheid

Om die doelstellingen te behalen maakt Avans al jaren gebruik van monitoring om realtime inzicht te hebben in het verbruik van gas, elektriciteit en stadswarmte. Sinds begin dit jaar is daar ook waterverbruik aan toegevoegd. De eerste ervaringen van Avans met Waterbewust zijn zeer positief:

"Als er ergens een hoog verbruik is, kun je dat direct aanpakken. Zo ontdekten we kort na installatie van de nieuwe watermeters al een lekkage in één van onze panden. Door monitoring zie je daarnaast het effect van waterbesparingsmaatregelen. Dat helpt je in het behalen van duurzaamheidsdoelstellingen. En naarmate je meer data verzamelt, neemt de nauwkeurigheid van die monitoring en het doorrekenen van nieuwe besparingsmaatregelen alleen maar verder toe."

Investering verdient zichzelf terug

"De investering is relatief klein. Die verdien je ook nog eens zo terug door het elimineren van excessen. En wat voor ons een groot voordeel is ten opzichte van commerciële partijen die vergelijkbare diensten aanbieden: meterstanden worden op afstand uitgelezen, waardoor je niet langer jaarlijks alle watermeters langs hoeft. En omdat de facturatie gekoppeld is aan het uitlezen, scheelt dat administratieve handelingen. Die vereenvoudiging vinden wij ook belangrijk."