Veel van onze zakelijke klanten streven naar een efficiënte inzet van water. Minder inname, meer hergebruik. Dat stimuleren wij. Met de toenemende bevolkingsgroei, een veranderend klimaat en gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de planeet is het belangrijk om slim om te gaan met water. Voor nu en de toekomst. Wilt u ook water besparen en weten wat de mogelijkheden zijn voor uw bedrijf? Wij denken graag met u mee en bekijken wat de mogelijkheden zijn voor uw bedrijf met onze Brabant WaterScan.

Kansen voor waterbesparing

Door niet teveel te gebruiken en water te hergebruiken waar mogelijk bespaart u kosten en levert u een bijdrage aan een duurzame maatschappij. Wilt u weten waar mogelijkheden liggen om water te besparen of te hergebruiken? Maak dan gebruik van de Brabant WaterScan. Deze scan brengt uw waterstromen in beeld. Op basis daarvan adviseren wij u over kansen voor besparingen en de eventuele inzet van alternatieve bronnen, zoals oppervlaktewater, hemelwater of effluent. Drinkwaterkwaliteit is immers niet altijd nodig. We maken gebruik van de 3R benadering waarbij de potentie van Reduce, Reuse en Recycle in beeld wordt gebracht.

Vraag nu de Brabant WaterScan aan 

waterscan

Ook interessant