Veel van onze klanten streven naar een efficiënte inzet van water. Minder inname, meer hergebruik. Dat stimuleren wij. Met de toenemende bevolkingsgroei, een veranderend klimaat en gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de planeet is het belangrijk om slim om te gaan met water. Voor nu en de toekomst.

waterscan

Kansen voor waterbesparing

Door niet teveel te gebruiken en water te hergebruiken waar mogelijk bespaart u kosten en levert u een bijdrage aan een duurzame maatschappij. Wilt u weten waar mogelijkheden liggen om water te besparen of te hergebruiken? Maak dan gebruik van onze waterscan. Deze scan brengt uw waterstromen in beeld. Op basis daarvan adviseren wij u over kansen voor besparingen en de eventuele inzet van alternatieve bronnen, zoals oppervlaktewater, hemelwater of effluent. Drinkwaterkwaliteit is immers niet altijd nodig. We maken gebruik van de 3R benadering waarbij de potentie van Reduce, Reuse en Recycle in beeld wordt gebracht.

 

Meer weten?

Stel uw vraag per e-mail. Hebt u overige vragen? Neem dan contact op met onze klantenservice, telefoonnummer 073 683 80 00.

Ook interessant

0