Water maakt onlosmakelijk deel uit van de Brabantse industrie. Als ingrediënt in producten, maar ook in uw bedrijfsvoering. Bijvoorbeeld voor het doorspoelen van leidingen, opwekken van stoom, afkoelen van processen of schoon houden van productieomgevingen. Een constante aanvoer van water is daarmee van levensbelang voor veel van onze zakelijke klanten. Iets dat onder invloed van weersextremen en een toenemende watervraag niet altijd even vanzelfsprekend meer is. Ons watersysteem staat onder druk.

Marktverkenning

Die verstoorde waterbalans in vraag en aanbod was voor ons reden om een uitgebreide marktverkenning te doen op het gebied van watervraagstukken. We onderzochten welke wensen en behoeftes er leven bij onze zakelijke klanten. Maar ook: hoe is het gesteld met het waterverbruik in onze provincie? Wie heeft te maken met hoge lozingskosten of moet drinkwater nog behandelen na inname (tot bijvoorbeeld demiwater of onthard proceswater)? Welke bedrijven kennen een warmte-overschot of hebben juist behoefte aan verwarmd water in hun proces? Op welke locaties komt industrie samen? En bovenal: waar liggen voor de Brabantse industrie kansen om slimmer om te gaan met water? Want dat die kansen er zijn, is overduidelijk.

Breed scala aan oplossingen

Onze rol als drinkwaterbedrijf gaat verder dan onze primaire taak om 2,6 miljoen klanten iedere dag te voorzien van betrouwbaar en gezond drinkwater. We zijn een innovatieve waterpartner, die ook met u meewerkt aan kansrijke alternatieven en slimme verbindingen: goed voor uw organisatie én onze omgeving. De uitkomsten uit de marktverkenning stellen ons in staat klantwensen te koppelen aan technische oplossingen en innovaties op het gebied van water.

Om te voorzien in de behoefte aan efficiënter watergebruik ondersteunen wij industriële klanten bijvoorbeeld al met een waterscanslimme watermeter of gebiedsscan. Nu bereiden we ons voor om van drinkwaterbedrijf nog meer te groeien naar een waterbedrijf . We denken graag met u mee over vraagstukken waar water samenkomt met thema’s als energie of data. Zo ontstaan keuzes op maat: mogelijkheden om bijvoorbeeld verschillende waterkwaliteiten te benutten of uw effluent efficiënter in te zetten. En manieren om uw warmteoverschot of -vraag uit te wisselen met organisaties in uw omgeving. Uiteraard gebruikmakend van ons sterke netwerk, uitgebreide distributienet en vakmanschap op het gebied van aanleg, beheer en exploitatie van complex leidingwerk. Zo zorgen we er samen niet alleen voor dat kostbaar drinkwater wordt ingezet waar het nodig is, maar ook dat u – nu én in de toekomst – kunt vertrouwen op water.

Meer weten?

Wilt u meer weten over deze marktverkenning of spelen er in uw organisatie watervraagstukken?

Stel hier uw vraag