Actief grondwaterbeheer


​Energiewinning en -opslag, waterwinning, parkeerkelders en leidingen; het wordt steeds drukker in de ondergrond. Dit menselijk handelen in combinatie met klimaatverandering beïnvloedt de kwaliteit en kwantiteit van het grondwater in onze bodem.

AGB plaatje v2 (2).jpgWij vinden het belangrijk dat de ondergrond in de toekomst geschikt blijft voor drinkwaterproductie. Daarom voeren we een actief monitoringsbeleid en passen beheersmaatregelen toe, waar dat nodig is om onze drinkwaterbronnen veilig te stellen.

Maak gebruik van onze kennis en ervaring
Onze intensieve kennis op het gebied van grondwaterbeheer en bodemgesteldheid zetten wij ook in voor overheden en bedrijven, die meer willen weten over de beschikbaarheid van hun grondwater(voorziening), nu en in de toekomst. 

Een overzicht van de producten en diensten die wij leveren:

​ Grondwatersanering​Grondwater meetnetten
  • ​Advies en begeleiding
  • Beheer (o.a. schermbemaling, grondwaterzuivering, KWO-systemen in combinatie met saneringsmaatregelen)
  • Exploitatie van installaties
  • ​Advies en begeleiding bij aanleg grondwatermeetnetten
  • Beheer van grondwatermeetnetten
  • Validatie en beheer- van meetgegevens
  • Interpretatie van meetgegevens met bijbehorend advies

Meer weten?
Neem contact op met de afdeling Zakelijke Markt via telefoonnummer 073 683 86 06 of zakelijkemarkt@brabantwater.nl.
 

Pagina overzicht

Brabant Water