Water is een belangrijk onderdeel van diervoeding. Wij geven drie tips voor goed veedrinkwater:

1. Uw stalinrichting bepaalt de kwaliteit van uw water

De kwaliteit van het water dat uw dieren drinken, is afhankelijk van de waterbron die u gebruikt, maar ook van uw eigen leidingnet. Door slimme keuzes te maken zorgt u dat de kwaliteit van het water ook in de stal op peil blijft. 

Lees onze zes tips voor het ontwerpen en aanleggen van (drink)waterinstallaties

2. De ideale hardheid van  veedrinkwater is minimaal 4dh

De kwaliteit van uw water heeft forse invloed op uw bedrijfsvoering. Het is bepalend voor het drinkgedrag van de dieren en het heeft invloed op uw waterinstallatie. Zo weten we dat koeien beter drinken naarmate het water schoner is. En dat resulteert weer in een hogere melkproductie. 
Ook waterhardheid is een relevante parameter. Veel veehouders ontharden het water. Let er dan op dat het water niet te zacht wordt. De Gezondheidsdienst voor Dieren adviseert een hardheid tussen de 4 en 15° dH voor gezond veedrinkwater. Zachter water kan uw leidingen aantasten en lekkages tot gevolg hebben. 

Bekijk de waterkwaliteit per woonplaats

3. U heeft verschillende mogelijkheden om de waterdruk te verhogen

Veehouders ervaren soms problemen met waterdruk. Een (te) lage waterdruk is vervelend bij de uitvoering van uw werkzaamheden. Herkent u dat? Maak dan eens met analyse om te ontdekken waar het knelpunt zit. Mogelijke oplossingen zijn het vergroten van de watertoevoer, het aanpassen van het leidingnet, de spreiding van uw activiteiten en/of voorraadvorming. 

Lees meer over de oplossingen om de waterdruk te verhogen

Meer weten over deze onderwerpen?

Bel dan met onze accountmanager Jack Jacobs, telefoonnummer 073 683 86 36 of stuur een e-mail.