Te lage waterdruk is een probleem waar veehouders wel eens mee te maken krijgen. Wanneer u last heeft van een lage druk is het zaak om eerst te achterhalen wat de oorzaak is. Vervolgens zijn meerdere oplossingsrichtingen mogelijk:

1.    Aanpassingen van de watermeter

Soms is een agrarisch bedrijf enorm gegroeid in de loop der jaren en dateert de watermeter nog van decennia terug. De omvang van de veestapel toegenomen, het aantal werkzaamheden is gegroeid en mogelijk is er een luchtwasser bijgekomen in de stal. Als de watermeter al die tijd niet meer is vervangen, kan het zijn dat daar de bottleneck zit. U kunt dan kiezen voor een grotere watermeter. 

2.    Dimensionering van uw leidingen

Of er voldoende druk staat op uw binnenleiding is grotendeels afhankelijk van de dimensionering van uw leidingen. Denk niet alleen aan de leidingen in uw stal, maar ook aan de verbindingsleiding tussen de stal en de watermeter. Zorg dat de leidingen niet te klein zijn, maar kies ze ook niet te groot. Te grote bovengrondse leidingen (in de stal) geven onvoldoende verversing en doorstroming. Daardoor krijgt het water in de leiding de kans om op te warmen met een ongewenste kwaliteitsachteruitgang tot gevolg.
Lees hoe keuzes in uw binneninstallatie invloed hebben op de waterkwaliteit.  

3.    Voorraadvorming

Als u op bepaalde momenten van de dag (te) weinig druk heeft, kunt u ook kiezen voor voorraadvorming. Door gebruik te maken van een buffervat (breektank) heeft u altijd een hoeveelheid water op voorraad. Tijdens een piekbehoefte kan deze voorraad aangesproken worden, zodat u op dat moment voldoende water heeft. Op rustige momenten (’s-nachts) kan het buffervat zich weer vullen. Een bijkomend voordeel is dat het buffervat tevens kan dienen als terugstroom beveiliging. 

4.    De spreiding van uw activiteiten

Wanneer u onvoldoende druk ervaart, kunt u ook kijken naar de spreiding van uw werkzaamheden. Vinden veel water vragende activiteiten gelijktijdig plaats? Welke activiteiten kunnen ook op een ander tijdstip plaatsvinden? Zo kan het voorkomen dat de luchtwasser overdag veel water vraagt, terwijl dit ook alleen ‘s-nachts zou kunnen gebeuren.