Meterstand

Hoe kan ik mijn meterstand doorgeven?

Hebt u van ons een opnameverzoek ontvangen? Dan kunt u heel eenvoudig uw watermeterstand doorgeven via onze website. Voor het doorgeven van uw meterstand hebt u een 9-cijferig referentienummer nodig. Dit staat in de e-mail of brief die u van ons hebt ontvangen. Elk referentienummer is uniek. Dit betekent dat u referentienummers van voorgaande jaren niet meer kunt gebruiken. 

Bent u een nieuwe bewoner? Of wilt u tussentijds de meterstand doorgeven voor bijvoorbeeld het herberekenen van uw voorschot? Neemt u dan contact met ons op.

Waar vind ik mijn referentienummer?

U vindt uw referentienummer in de e-mail of brief die u onlangs van ons ontvangen hebt met het verzoek ons de meterstand door te geven. Uw referentienummer is een uniek nummer. U kunt alleen het huidige referentienummer gebruiken. Referentienummers van voorgaande jaren zijn niet meer geldig.

Hebt u een e-mail ontvangen? Dan kunt u via een link in deze e-mail direct uw meterstand doorgeven. U hoeft uw referentienummer dan niet meer in te vullen.

Bent u een nieuwe bewoner? Of wilt u tussentijds de meterstand doorgeven voor bijvoorbeeld het herberekenen van uw voorschot? Dan ontvangt u geen referentienummer. Neem dan contact met ons op.

Waarom vragen jullie de watermeterstand op tijdens de vakantieperiode?

Brabant Water levert water aan ruim 1 miljoen huishoudens. Vanwege dit grote aantal hebben wij ervoor gekozen om onze jaarafrekeningen te spreiden over de twaalf maanden van het jaar. Daarom kan het voorkomen dat wij u tijdens de vakantieperiode vragen om uw watermeterstand door te geven.

Gaat u op vakantie en wilt u zeker weten dat u een jaarafrekening ontvangt met een juiste meterstand? Dan adviseren wij u om uw meterstand aan ons door te geven voordat u op vakantie gaat. Neemt u hiervoor contact met ons op. 

Waarom hebben jullie de watermeterstand geschat?

Jaarafrekening
Wij vragen u ieder jaar om uw meterstand aan ons door te geven. U ontvangt hiervoor een verzoek van ons. Wij sturen ons opnameverzoek ongeveer een maand voordat wij uw jaarafrekening opmaken. Ontvangen geen meterstand? Dan sturen wij u een herinnering. Ontvangen wij geen reactie? Dan schatten wij uw meterstand op basis van uw waterverbruik in het voorgaande verbruiksjaar.

 

Eindafrekening
Bij een verhuizing vragen wij u binnen twee weken na de datum van sleuteloverdracht de eindstand van uw watermeter aan ons door te geven. Ontvangen wij uw meterstand niet op tijd? Dan maken wij een schatting op basis van uw verbruik in het voorgaande verbruiksjaar.

Bezwaar
Bent u het niet eens met onze schatting? Dan kunt u een correctie op uw jaar- of eindafrekening aanvragen. Voor een correctie achteraf brengen wij € 30,10 (geen btw verschuldigd) in rekening. Neemt u voor een correctie contact met ons op. 

Hoe ziet mijn watermeter er uit?

Wij hebben verschillende watermeters. Deze kunnen op verschillende plekken zitten.

Mijn watermeter is nat aan de buitenkant. Wat nu?

Meestal is er geen sprake van een lek maar is condensvorming de oorzaak van het vocht op de watermeter. Het water dat door de leidingen en de watermeter stroomt, is meestal kouder dan de omgevingstemperatuur. Dit veroorzaakt, in combinatie met een slecht geventileerde ruimte, condensvorming op de watermeter en de leidingen.

Mijn Brabant Water

Waar vind ik mijn inloggegevens voor Mijn Brabant Water?

U kunt inloggen met het e-mailadres waarmee u zich hebt geregistreerd voor Mijn Brabant Water. Bent u uw wachtwoord kwijt of vergeten? Maak dan een nieuw wachtwoord aan.

Weet u niet meer met welk e-mailadres u bent aangemeld bij Brabant Water? Dan kunt u zich heel eenvoudig opnieuw aanmelden met uw huidige e-mailadres. Zorgt u ervoor dat u uw accountnummer bij de hand hebt. Dit is een uniek 7-cijferig nummer dat u terugvindt op al uw rekeningen van Brabant Water. 

Ik kan niet inloggen op Mijn Brabant Water. Wat nu?

Dit kan verschillende oorzaken hebben:

 • Hebt u zich al geregistreerd voor Mijn Brabant Water? Dit is heel eenvoudig. U kunt pas inloggen nadat u zich hebt geregistreerd.
 • Uw gebruikersnaam is uw e-mailadres. Controleert u of u het juiste e-mailadres hebt ingevuld.
 • Kunt u niet inloggen omdat u uw wachtwoord bent vergeten? Klikt u dan op wachtwoord vergeten om een nieuw wachtwoord aan te maken.

Lukt het inloggen nog steeds niet? Neemt u dan contact op met ons.

Hoe registreer ik mij voor Mijn Brabant Water?

Via onze website kunt u zich eenvoudig registreren voor Mijn Brabant Water. Hierbij vragen wij u om uw e-mailadres en uw accountnummer in te vullen. U kunt daarna een wachtwoord aanmaken. Zorgt u ervoor dat uw wachtwoord uit ten minste 8 tekens bestaat? Na uw registratie ontvangt u van ons een e-mail met een link. Door op deze link te klikken, bevestigt u uw aanmelding voor Mijn Brabant Water.

Ik kan mij niet registreren voor Mijn Brabant water. Wat nu?

Controleer of u de juiste gegevens hebt:

 • Hebt u de juiste combinatie van postcode, huisnummer en accountnummer ingevuld? U vindt uw accountnummer in de rechterkolom van uw rekeningen van Brabant Water. In deze kolom vermelden wij ook het verbruiksadres dat bij uw accountnummer hoort.
 • Hebt u per ongeluk de postcode en het huisnummer van uw postadres ingevuld? Dan herkent ons systeem uw gegevens niet. U registreert zich op Mijn Brabant Water altijd met de postcode en het huisnummer van uw verbruiksadres.
 • Bent u een nieuwe klant van Brabant Water? En bent u in de afgelopen twee weken verhuisd? Dan herkent ons systeem uw account mogelijk nog niet. U kunt zich registreren zodra u van ons een bevestiging per post of per e-mail hebt ontvangen. Deze ontvangt u binnen twee weken na de datum van sleuteloverdracht.

Lukt het registreren nog steeds niet? Neemt u dan contact op met ons.

Mijn e-mailadres is gewijzigd. Hoe geef ik dit door?

Hebt u zich met uw e-mailadres geregistreerd voor Mijn Brabant Water? Dan kunt u uw e-mailadres alleen zelf nog aanpassen. Dit doen wij om te voorkomen dat uw e-mailadres kan worden gewijzigd zonder dat u hiervan op de hoogte bent. Het wijzigen van uw e-mailadres is heel eenvoudig. Dit doet u als volgt:

 • Kies onder 'Mijn gegevens' voor 'Gegevens wijzigen'.
 • Kies vervolgens voor 'E-mailadres wijzigen'.

Nadat u uw e-mailadres hebt gewijzigd, ontvangt u van ons een e-mail met een link. Door op deze link te klikken, bevestigt u uw nieuwe e-mailadres. Dit is ook het e-mailadres waarmee u vanaf dat moment inlogt op Mijn Brabant Water. Uw oude e-mailadres kunt u dan niet meer gebruiken om in te loggen.

Hebt u geen account voor Mijn Brabant Water? Neemt u dan contact met ons op. Wij passen uw e-mailadres graag voor u aan. 

Rekeningen

Wanneer schrijven jullie mijn voorschot af?

Uw voorschot schrijven wij altijd de eerste werkdag van elke maand af van uw IBAN. Er zijn twee uitzonderingen:

 • Uw voorschot voor de maand januari schrijven wij een aantal dagen later af van uw IBAN.
 • In de maand waarin u uw jaarafrekening ontvangt, schrijven wij geen voorschot af. Het voorschot van deze maand brengen wij op uw jaarafrekening in rekening. U ziet op uw jaarafrekening wanneer wij het saldo afschrijven van (of terugbetalen op) uw IBAN.
Waarom ontvang ik een jaarafrekening?

Via uw jaarafrekening brengen wij u de daadwerkelijke kosten voor uw waterverbruik en andere gemaakte kosten in rekening. Dit verrekenen wij met het bedrag dat u aan voorschotten hebt betaald. Voor uw adres maken wij elk jaar in dezelfde maand uw jaarafrekening op. In Mijn Brabant Water kunt u uw jaarafrekeningen bekijken en downloaden. 

Kan ik mijn waterverbruik online inzien?

Ja, dat kan. Uw waterverbruik vindt u terug op uw jaarafrekeningen. Deze kunt u online inzien via Mijn Brabant Water. Ook kunt u hier uw gegevens wijzigen, uw voorschot verhogen en uw verhuizing doorgeven. Wilt u weten hoeveel water u sinds uw laatste jaarafrekening hebt verbruikt? Op het voorblad van uw jaarafrekening vermelden wij de laatste meterstand die wij van u hebben ontvangen. U kunt uw verbruik uitrekenen door de huidige meterstand op te nemen. Het verschil tussen deze stand en de stand op uw jaarafrekening is uw verbruik tot nu toe. Hebben wij uw laatste meterstand geschat? Dan kan uw werkelijke verbruik hoger of lager zijn.

Hoe kan ik mijn voorschot aanpassen?

Via Mijn Brabant Water kunt u heel eenvoudig uw voorschot verhogen. Wilt u uw voorschot verlagen? Omdat u bijvoorbeeld met minder personen in de woning gaat wonen? Neemt u dan contact met ons op. Dan maken wij graag een herberekening van uw voorschot voor u.

Bij herziening van de tarieven past Brabant Water uw voorschot automatisch aan.

Hoe berekenen jullie mijn voorschot?

​​U hoeft het totaalbedrag van uw jaarlijkse waterrekening niet in één keer te betalen. In plaats daarvan betaalt u gedurende het jaar voorschotten. Elk jaar geeft u uw meterstand aan ons door. Zo krijgen wij een beeld van uw waterverbruik. Op basis van uw verbruik in voorafgaande periodes schatten wij uw verbruik voor het komende jaar. Hebt u nog geen verbruiksverleden? Dan maken wij een schatting van het verwachte totaalbedrag van uw jaarafrekening. De voorschotten zijn het geschatte totaalbedrag gedeeld door het aantal termijnen waarin u betaalt. 

U kunt kiezen op welke manier u uw voorschotten wilt betalen:

 • per maand of per kwartaal via automatische incasso;
 • per kwartaal via iDEAL;
 • per kwartaal via acceptgirokaart. 

Geeft u geen voorkeur aan ons door? Dan ontvangt u elk kwartaal een iDEAL-betaalverzoek per e-mail. Is er geen e-mailadres van u bij ons bekend? Dan ontvangt u elk kwartaal een acceptgirokaart.

Aan het eind van elk verbruiksjaar krijgt u een jaarafrekening. Hierop verrekenen wij het bedrag dat u aan voorschotten hebt betaald met de kosten van het werkelijke waterverbruik. Als wij te veel of te weinig hebben berekend, verrekenen wij dit op de jaarafrekening. Bij herziening van de tarieven past Brabant Water uw voorschot automatisch aan.

Wilt u uw voorschot verlagen? Neemt u dan contact met ons op. 

Afmelden

Ik wil een overlijden doorgeven. Hoe doe ik dit?

Allereerst gecondoleerd met uw verlies. 

Wij kunnen ons voorstellen dat het regelen van allerlei zaken in deze emotionele tijd veel energie kost. Daarom helpen wij u graag met het veranderen of stoppen van de overeenkomst voor waterlevering. Afhankelijk van uw situatie zijn er twee opties:
 

Naam of adres veranderen
Blijven één of meer nabestaanden op het adres wonen? Dan veranderen wij alleen de naam en/of het postadres. De bestaande overeenkomst blijft gelden. Geeft u in dat geval de volgende gegevens aan ons door: 

 • De datum van overlijden.
 • De naam van de persoon die blijft wonen op het adres.

Overeenkomst beëindigen
Blijven er geen nabestaanden op het adres wonen? Dan kunt u de overeenkomst beëindigen. Wij maken dan een eindafrekening op als de sleutel wordt ingeleverd bij de verhuurder of als de woning wordt verkocht. Staat het pand tijdelijk leeg? Dan passen wij het voorschot hierop aan. Denkt u in dat geval ook aan:

 • de watermeterstand
 • een postadres

Neemt u in beide gevallen contact met ons op. Wij helpen u graag. 

Hoe kan ik mijn overeenkomst opzeggen?

Via Mijn Brabant Water geeft u uw afmelding snel en eenvoudig aan ons door. U kunt ook contact met ons opnemen. Wij regelen het graag voor u. Binnen twee weken na de datum van sleuteloverdracht ontvangt u uw eindafrekening.

Ik ga scheiden. Wat betekent dit voor mijn overeenkomst met Brabant Water?

Gaat u verhuizen vanwege een echtscheiding? Dan beëindigen wij de huidige overeenkomst. Wij gaan dan een nieuwe overeenkomst aan met de persoon die op het adres blijft wonen. Op deze manier is het financiële gedeelte voor beide partijen duidelijk. U geeft de verhuizing heel eenvoudig door via Mijn Brabant Water. U kunt ook contact met ons opnemen. Wij helpen u graag. Houdt u in ieder geval de volgende gegevens bij de hand:

 • De datum waarop de nieuwe overeenkomst in moet gaan.
 • De watermeterstand op deze datum.
 • Uw IBAN. Wilt u via acceptgiro per drie maanden betalen of via automatische incasso?
 • Het (post)adres van uw ex-partner voor het toesturen van de eindafrekening.

Blijft de tenaamstelling hetzelfde?
Staat de overeenkomst met Brabant Water al op naam van de persoon die op het adres blijft wonen? Dan hoeft u geen eindafrekening op te laten maken. Wilt u toch een eindafrekening ontvangen? Dan vragen wij u contact met ons op te nemen. Houdt u de datum en de watermeterstand dan bij de hand. 

Ik ben verhuisd. Wanneer ontvang ik mijn eindafrekening?

Uw eindafrekening ontvangt u binnen twee weken na de datum van sleuteloverdracht. Denkt u eraan om de meterstand op tijd aan ons door te geven?

Betalen

Ik heb mijn rekening te laat / niet betaald. Wat nu?

Dat kan gebeuren. Voorkom extra kosten. Wilt u uitstel van betaling of een betalingsregeling? Dit regelt u snel en gemakkelijk via Mijn Brabant Water. Uiteraard kunt u ook contact met ons opnemen. Wij helpen u graag!

 

Het lukt mij niet om mijn rekening(en) te betalen. Wat nu?

Vervelend dat u er financieel even niet uitkomt.

Hoe stuur ik jullie een betaalbewijs toe?

U vult het formulier in op onze website. Uw betaalbewijs voegt u dan toe als bijlage. Zorgt u ervoor dat uw IBAN en afschrijving duidelijk zichtbaar zijn op uw betaalbewijs?

Wat zijn jullie betaalgegevens?

Ons IBAN is NL25 INGB 0002 6063 48

Onze BIC is INGBNL2A

Maakt u zelf een bedrag over? Vermeld dan het accountnummer bij de betaling. Deze vindt u terug op de rekening.

Hebben wij u gevraagd om een betaalbewijs te sturen? Dit kan heel eenvoudig via brabantwater.nl/betaalbewijs.

Ik heb jullie een opdracht voor automatische incasso afgegeven. Waarom ontvang ik toch nog een rekening?

Acceptgirokaarten sturen wij altijd op een vaste dag in de maand. Dit kan uw toestemming voor automatische incasso gekruist hebben. De automatische incasso gaat in na de periode waarvoor u de acceptgirokaart hebt ontvangen. Wij vragen u in dat geval uw rekening via de acceptgirokaart nog te betalen.

Hoe berekenen jullie mijn voorschot?

​​U hoeft het totaalbedrag van uw jaarlijkse waterrekening niet in één keer te betalen. In plaats daarvan betaalt u gedurende het jaar voorschotten. Elk jaar geeft u uw meterstand aan ons door. Zo krijgen wij een beeld van uw waterverbruik. Op basis van uw verbruik in voorafgaande periodes schatten wij uw verbruik voor het komende jaar. Hebt u nog geen verbruiksverleden? Dan maken wij een schatting van het verwachte totaalbedrag van uw jaarafrekening. De voorschotten zijn het geschatte totaalbedrag gedeeld door het aantal termijnen waarin u betaalt. 

U kunt kiezen op welke manier u uw voorschotten wilt betalen:

 • per maand of per kwartaal via automatische incasso;
 • per kwartaal via iDEAL;
 • per kwartaal via acceptgirokaart. 

Geeft u geen voorkeur aan ons door? Dan ontvangt u elk kwartaal een iDEAL-betaalverzoek per e-mail. Is er geen e-mailadres van u bij ons bekend? Dan ontvangt u elk kwartaal een acceptgirokaart.

Aan het eind van elk verbruiksjaar krijgt u een jaarafrekening. Hierop verrekenen wij het bedrag dat u aan voorschotten hebt betaald met de kosten van het werkelijke waterverbruik. Als wij te veel of te weinig hebben berekend, verrekenen wij dit op de jaarafrekening. Bij herziening van de tarieven past Brabant Water uw voorschot automatisch aan.

Wilt u uw voorschot verlagen? Neemt u dan contact met ons op. 

Aanmelden

Ik ben al klant bij jullie en ik ga verhuizen. Wat moet ik doen?

Via Mijn Brabant Water regelt u snel en eenvoudig uw verhuizing. U kunt ook contact met ons opnemen. Wij regelen het graag voor u.

 

Ik ben een nieuwe klant. Wat moet ik doen?

Als nieuwe klant kunt u zich snel en eenvoudig aanmelden via ons aanmeldformulier. Houdt u voor uw aanmelding de volgende gegevens bij de hand:

 • De datum van sleuteloverdracht van uw nieuwe adres.
 • De meterstand op deze datum.
 • Uw e-mailadres.
Betaal ik tijdens mijn verhuizing voor twee adressen?

U levert de sleutel van uw oude woning meestal later in dan de dag waarop u de sleutel van uw nieuwe woning ontvangt. In de tussenliggende periode bent u voor beide adressen verantwoordelijk voor de kosten van het watergebruik. Dit geldt ook voor eventuele belastingen en heffingen.

Staat uw oude woning langer dan drie maanden leeg? Dan verlagen wij uw voorschot. Neemt u hiervoor contact met ons op. Houdt de datum van leegstand en de bijbehorende meterstand bij de hand. 

Ik heb me bij jullie aangemeld. Wanneer ontvang ik een bevestiging?

U ontvangt van ons de definitieve bevestiging nadat wij uw verhuizing verwerkt hebben. Dit is meestal binnen twee weken na de ingangsdatum. Voor de aanmelding hebben wij de beginmeterstand nodig maar ook de gegevens van de vorige gebruiker. Daarom kan het soms wat langer duren.

Ik ga scheiden. Wat betekent dit voor mijn overeenkomst met Brabant Water?

Gaat u verhuizen vanwege een echtscheiding? Dan beëindigen wij de huidige overeenkomst. Wij gaan dan een nieuwe overeenkomst aan met de persoon die op het adres blijft wonen. Op deze manier is het financiële gedeelte voor beide partijen duidelijk. U geeft de verhuizing heel eenvoudig door via Mijn Brabant Water. U kunt ook contact met ons opnemen. Wij helpen u graag. Houdt u in ieder geval de volgende gegevens bij de hand:

 • De datum waarop de nieuwe overeenkomst in moet gaan.
 • De watermeterstand op deze datum.
 • Uw IBAN. Wilt u via acceptgiro per drie maanden betalen of via automatische incasso?
 • Het (post)adres van uw ex-partner voor het toesturen van de eindafrekening.

Blijft de tenaamstelling hetzelfde?
Staat de overeenkomst met Brabant Water al op naam van de persoon die op het adres blijft wonen? Dan hoeft u geen eindafrekening op te laten maken. Wilt u toch een eindafrekening ontvangen? Dan vragen wij u contact met ons op te nemen. Houdt u de datum en de watermeterstand dan bij de hand. 

Staat uw vraag er niet tussen? Gebruik onze zoekfunctie

De snelste weg naar uw antwoord is onze chat!

 • De meeste gebruikers kiezen voor de chat.
 • De chat is open op werkdagen van 8.00 uur tot 21.00 uur.
Toppers van onze Klantenservice

Zo kunt u ons ook bereiken

Social media

Ons webcareteam is bereikbaar op werkdagen tussen 8.00 en 21.00 uur.