Het veiligstellen van voldoende water voor de industrie. Dat is een van de opdrachten van de afdeling Zakelijke Markt. Doen we niks, dan raken we al voor 2030 in de problemen en is er niet voldoende drinkwater. Accountmanager Industrie Marc van Hal legt uit wat Brabant Water doet om dit te voorkomen.

Verontrustend nieuws

Het was groot en ook verontrustend nieuws afgelopen jaar; er werden in Brabant en Limburg geen nieuwe bedrijven meer aangesloten op het elektriciteitsnet omdat het net simpelweg vol zat. “Dat is een pijnlijke situatie”, onderstreept Marc. “Maar ook niet ondenkbaar voor aansluitingen op het water. Sterker nog, het is afgelopen zomer gebeurd op plekken buiten Brabant. Drinkwaterbedrijf Vitens sloot geen industrie meer aan. Bij ons is het nog niet zo ver. Maar zetten we niet in op andere bronnen dan drinkwater, dan komen we voor 2030 in een soortgelijke situatie terecht.”

Reduce, re-use en recycle 

 De urgentie is hoog. En dat wordt gevoeld binnen Brabant Water. Niet alleen particulieren worden aangespoord om verantwoord om te gaan met drinkwater, ook de zakelijke markt moet zijn steentje  bijdragen. “Kortgezegd zetten we in op reduce, re-use en recycle. Dus minder water gebruiken, drinkwater zoveel mogelijk hergebruiken.” Marc geeft een aantal klinkende voorbeelden: “Er zijn producten die gespoeld moeten worden met drinkwater. Maar dat water kan vaak weer worden hergebruikt na een behandeling voor het spoelen van installaties. Op deze manier maken we twee keer gebruik van water. Daarnaast is de inzet van water uit andere bronnen, zoals oppervlaktewater of effluent (afvalwater) vaak een goed alternatief.  In Helmond werken we met een aantal partijen samen om het Bedrijventerrein Zuid-Oost Brabant (BZOB) te voorzien van een industriewaternet waarin we kanaalwater geschikt maken voor de industrie.”

"We moeten nu aan de slag om voor 2030 het water veilig te stellen voor de industrie. Er is heel veel mogelijk en wij denken graag mee."

Marc van Hal, accountmanager Industrie bij Brabant Water

Brabant waterscan voor bedrijven 

Er wordt volop ingezet om spaarzaam om te gaan met drinkwater en te zoeken naar alternatieven. Zo worden bij nieuwe klanten en bij klanten die meer water willen afnemen waterscans uitgevoerd. Door het uitvoeren van een scan wordt het watergebruik in beeld gebracht en gekeken of er eventuele alternatieven zijn. Can-Pack, gevestigd op BZOB in Helmond, produceert blikjes. Door het uitvoeren van de waterscan, begeleid door de specialisten van Brabant Water, kwamen ze erachter dat een deel van het drinkwater dat gebruikt wordt tijdens het productieproces vervangen kan worden door gezuiverd kanaalwater. Daarmee wordt jaarlijks meer dan 300.000m³ drinkwater bespaard en de water footprint van Can-Pack verkleind.

Marc: “Samenwerking is belangrijk om deze besparings-uitdaging aan te gaan. Dit zie je terug in de gebiedsgerichte aanpak. Samen met de industrie, provincie en waterschappen kijken we wat nodig is om het drinkwatergebruik terug te dringen. Een voorbeeld: het lozingswater van het ene bedrijf kan bijvoorbeeld nog gebruikt worden door een ander bedrijf. Om dit inzichtelijk te krijgen moeten we naast elkaar leggen welk type water bedrijven nodig hebben en aan welke specificaties dit water moet voldoen. Dat gegeven is leidend voor ons. Als blijkt dat iemand anders het lozingswater opnieuw kan gebruiken na een aantal zuiveringsstappen, dan nemen wij als Brabant Water deel in het realiseren van dit waterbesparingsproject. Bedrijven besparen zo lozingskosten én drinkwater.” 

Wij denken graag mee 

Dat het anders omgaan met water bittere noodzaak is, bewijst ook het besluit van de ministerraad in november 2022. Bedrijven en particulieren moeten het drinkwaterverbruik met twintig procent verminderen.  Marc onderstreept dat het zaak is om niet te lang te wachten en nu te handelen om de problemen van de toekomst het hoofd te bieden. “Besef goed dat grote (bouw)projecten die bedrijven aangaan een doorlooptijd hebben van zo’n twee tot vijf jaar; er moeten beslissingen worden genomen, vergunningen aangevraagd, onderzoeken gedaan en je komt altijd nog wel wat obstakels tegen. We moeten nu aan de slag om voor 2030 het water veilig te stellen voor de industrie. Er is heel veel mogelijk en wij denken graag mee.”