Voor miljoenen mensen wereldwijd is schoon drinkwater nog steeds verre van vanzelfsprekend. Vanuit maatschappelijke betrokkenheid zetten wij samen met collega-drinkwaterbedrijven onze unieke kennis en kunde - opgebouwd in 150 jaar drinkwatervoorziening - in op plekken waar dit hard nodig is.

Via deelname aan VEI draagt Brabant Water bij aan één van de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties: water en sanitatie voor iedereen. Onze activiteiten zijn erop gericht lokale waterbedrijven weerbaarder, gezonder en sterker te maken. Tegelijkertijd leveren de projecten ook kennis op die onze medewerkers mee terugbrengen naar onze organisatie. Bovendien versterkt de mogelijkheid  om competenties in het buitenland in te zetten en te vergroten onze aantrekkingskracht als werkgever.

Over de projecten

Onze eigen mensen helpen - ieder vanuit hun vakgebied - lokale waterbedrijven tijdens korte of langere missies bij allerlei vraagstukken. Niet alleen op het gebied van drinkwaterproductie en -distributie, maar bijvoorbeeld ook op het gebied van facturatie, lekdetectie, robuust waterbeheer en management. Het doel is te komen tot goed georganiseerde bedrijven, die zelfstandig opereren en voldoende en veilig drinkwater produceren en distribueren.