groote-heide-zonlicht-door-bomen

Duurzaam

Brabant Water levert drinkwater uit de beste bronnen. We doen er alles aan om dat ook voor de toekomst veilig te stellen. Natuur is de beste bescherming voor onze bronnen. We zetten ons in voor instandhouding en verbetering van de natuur. Daarmee dragen we bij aan een robuust watersysteem samen met provincie, gemeenten, waterschappen en natuurorganisaties.