Brabant Water is onderdeel van de Brabantse samenleving. Onze activiteiten hebben impact op de directe leefomgeving, met dat besef gaan we bewust om. Door verantwoorde keuzes te maken in de gehele bedrijfsvoering, komen we dichter bij de optimale balans tussen people, planet en profit. We kiezen er bewust voor om extra zorg voor de natuur te dragen.

Aanpak en ambities

Met tal van activiteiten geven we invulling aan onze MVO-ambities. We richten ons op een aantal thema's. Onze MVO-ambities zijn hoog. Om deze waar te maken is samenwerking van cruciaal belang om zo met elkaar meer te betekenen voor onze omgeving.

We beschermen bron en natuur

welkomstbord waterwingebied

De Brabantse natuur is de beste bescherming van ons drinkwater. Daarom staat de bescherming van onze bronnen, het grondwater, voorop. Maar we doen bewust meer om een positieve bijdrage te leveren aan de balans tussen flora, fauna en de natuurlijke drinkwaterbronnen: het bevorderen van biodiversiteit.

Verlaging van watergebruik

jongen vult gieter uit regenton

Dit thema krijgt bij ons steeds meer aandacht, omdat onze nationale zoetwatervoorraad kwetsbaar is. Door langdurige droogte, klimaatverandering en vervuiling is slimmer omgaan met water hard nodig. Op alle fronten. Daarom ligt onze focus op verlaging van het watergebruik. Zowel van onszelf als van anderen.

Midden in de (Brabantse) samenleving

vrouw met gele trui drinkt water

We zijn een actief maatschappelijk partner voor de Brabantse samenleving en zoeken bewust verbinding. Steeds meer mensen kiezen bewust voor kraanwater, wat wij op verschillende manieren stimuleren. Ons kraanwater is immers gezond, duurzaam én lekker.

Brabant Water en duurzaamheid

zonnepanelen

We lenen ons drinkwater rechtstreeks uit de natuur. Daarom behandelen we de natuur met respect. Sinds 2013 ondernemen we volledig klimaatneutraal, maar het kan altijd beter. Daarom kijken we bij alles wat we doen naar energiebesparing, verkleining van onze CO₂ voetafdruk, hoe we zelf meer duurzame energie kunnen opwekken en zijn we hard op weg een zero waste bedrijf te worden.

Onze bijdrage aan mens, milieu en maatschappij