Brabant Water maakt drinkwater van grondwater. De bronnen van ons drinkwater in de Brabantse bodem worden omgeven door 1.600 hectare natuurgebied. Dit is de beste bescherming van ons Brabantse drinkwater. Daarom gaan we uiterst zuinig en zorgvuldig met deze gebieden om. We beheren de waterwingebieden als natuurgebieden, zetten in op bronbescherming en zoeken naar manieren om onze winningen beter in te passen in de omgeving.

Zorg voor de natuur

De veiligheid en kwaliteit van onze bronnen, nu en in de toekomst, staan voorop bij het beheer van onze natuurgebieden. Met wat extra aandacht en inspanning leveren we ook een positieve bijdrage aan flora, fauna en drinkwaterbronnen. Zo werken we aan onderzoek en monitoring met betrekking tot duurzaam terreinbeheer. Dit doen we samen met de omgeving; natuurbeheerders, gemeenten, natuurorganisaties en omwonenden.

  • Systematische monitoring

Door continu te monitoren krijgen we een goede indruk van de staat van onze terreinen. Zijn ze nog voldoende gevarieerd, met zowel bos als open plekken, droge en natte delen? Is het al tijd om oevers te maaien? Hoe gaat het met amfibieën, dassen, vogels en insecten? En wat betekent dat voor onze drinkwaterbronnen?

  • Natuurinclusief ondernemen

Brabant Water zet extra stappen om een natuurinclusieve organisatie te zijn. Hoe? Door natuurinclusief te ondernemen. Het is een manier van denken en werken in beleid, uitvoering en beheer, waarbij de natuur altijd wordt meegewogen. Met natuurinclusief ondernemen (NIO) geven we invulling aan onze belofte: bewust. natuurlijk.

  • Sinusbeheer

Door gefaseerd te maaien en daarbij per maaibeurt ongeveer 40 procent van de vegetatie te laten staan, creëren we enorm veel variatie op een klein stukje grasland. Dit wordt ook wel sinusbeheer genoemd. Voor vlinders, bijen, vogels, zoogdieren en amfibieën is er zo jaarrond een leefgebied waarin zij zich prettig voelen. 

  • Natuurwerkdag

De Natuurwerkdag is een landelijk initiatief. Jaarlijks steken duizenden vrijwilligers hun handen uit de mouwen in de Nederlandse natuur voor behoud en bescherming. Ook wij organiseren samen met andere organisaties in een aantal van onze natuurgebieden de Natuurwerkdag. Zo betrekken we vrijwilligers ook op een andere manier bij de natuur.

  • Duurzame pacht

Zo’n 20% van onze gronden verpachten we aan boeren. We vinden het essentieel dat overal duurzaam wordt omgegaan met bodem en natuur. Daarom mogen onze pachters geen chemische bestrijdingsmiddelen en kunstmest gebruiken. En stimuleren wij hen tot het nemen van duurzame maatregelen passend bij hun bedrijf.