De grondwatervoorraad in Brabant staat al langere tijd onder druk. Dat is zorgelijk, want we hebben dit grondwater nodig voor drinkwater, natuur, landbouw en industrie. In het grondwaterconvenant staan de afspraken tussen 13 Brabantse organisaties, waaronder Brabant Water,  om de grondwatervoorraad te verbeteren. Het doel van deze samenwerking is om meer water vast te houden en minder grondwater te gebruiken.

We hebben de laatste jaren te maken met zowel extreem droge periodes als met hevige regenval en wateroverlast. En ook gebruiken we, met zijn allen, steeds meer grondwater. Om de balans te verbeteren tussen de hoeveelheid grondwater die we gebruiken en de hoeveelheid die we aanvullen, zijn meer maatregelen nodig. Reden genoeg voor Brabant Water om in samenwerking  met de andere partijen actie te nemen, zodat ook toekomstige generaties kunnen beschikken over voldoende grondwater. 

Vier acties van Brabant Water

  • We starten met ieder waterschap een diep-infiltratie project. Hierbij wordt het oppervlaktewater direct in de diepe ondergrond gebracht. 
  • We zijn met waterschappen en provincie een effluent project gestart. Het project zorgt ervoor dat gezuiverd afvalwater opnieuw gebruikt kan worden.
  • We onderzoeken de mogelijkheid voor een installatie, die drinkwater produceert uit een andere bron dan grondwater.  
  • We zetten breed in op waterbesparing om – samen met onze waterpartners, zakelijke markt en consument -  het (drink)watergebruik omlaag te krijgen.

Lees het convenant