De grondwatervoorraad in Brabant staat al langere tijd onder druk. Dat is zorgelijk, want we hebben dit grondwater nodig voor drinkwater, natuur, landbouw en industrie. Eind 2021 is er daarom een grondwaterconvenant getekend. In dit grondwaterconvenant staan de afspraken tussen 13 Brabantse organisaties, waaronder Brabant Water, om de grondwatervoorraad te verbeteren. Het doel van deze samenwerking is om meer water vast te houden en minder grondwater te gebruiken.  Het grondwaterconvenant heeft een looptijd tot 2027. Hiernaast is ook een doorkijk gemaakt naar 2040. Dit heet de droogte-agenda.

We hebben de laatste jaren te maken met zowel extreem droge periodes als met hevige regenval en wateroverlast. En ook gebruiken we, met zijn allen, steeds meer grondwater. Om de balans te verbeteren tussen de hoeveelheid grondwater die we gebruiken en de hoeveelheid die we aanvullen, zijn meer maatregelen nodig. Reden genoeg voor Brabant Water om in samenwerking  met de andere partijen actie te nemen, zodat ook toekomstige generaties kunnen beschikken over voldoende grondwater. 

De acties van Brabant Water

  • Brabant Water gebruikt nu alleen grondwater als bron voor drinkwater. We onderzoeken de mogelijkheid om drinkwater te maken uit een andere bron dan zoet grondwater. Hierbij verkennen we brak water en zeewater als mogelijke bronnen. Zoet grondwater zal ook in de toekomst onze belangrijkste bron blijven.   
  • We zetten breed in op waterbesparing om – samen met onze waterpartners, zakelijke markt en consument – het (drink)watergebruik omlaag te krijgen. Daarbij kijken we ook naar de mogelijkheden water met een andere kwaliteit dan drinkwater in te zetten voor de industrie.
  • Op de gronden van Brabant Water gaan we hemelwater maximaal vasthouden.

Lees het convenant