De kerntaak van Brabant Water is het produceren en leveren van betrouwbaar drinkwater.  Daarbij zijn duurzaamheid, kwaliteit en veilig en gezond werken voor ons belangrijke thema’s.

  Om een duurzame drinkwatervoorziening veilig te stellen, de gezondheid en veiligheid van onze medewerkers te waarborgen en onze producten en diensten continu te kunnen verbeteren, hanteert Brabant Water de ISO normen voor kwaliteit (ISO 9001 en ISO/IEC 17025), gezond & veilig werken (ISO 45001) en milieumanagement (ISO 14001).

  Brabant Water is gecertificeerd voor:

  ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem 

  ISO 45001 Managementsysteem voor gezond en veilig werken 

  ISO 14001 Milieumanagementsysteem 

  CO2-reductiemanagement met ISO 14001 

  Accreditatie monsterneming ISO/IEC 17025:2017