​Brabant Water is in 2002 ontstaan uit een fusie tussen Waterleiding Maatschappij Noord-West-Brabant (WNWB) en Waterleidingmaatschappij Oost-Brabant (WOB). De geschiedenis van deze twee bedrijven gaat terug tot 1887.  

Drinkwatervoorziening

De drinkwatervoorziening in Noord-Brabant kwam pas laat op gang. Op het platteland hadden de meeste mensen een eigen waterput die een redelijke kwaliteit drinkwater leverde. Aan het begin van de vorige eeuw ontstond meer behoefte aan water op het platteland. Dit leidde tot de oprichting van Waterleiding Maatschappij Noord-West-Brabant in 1924. Waterleidingmaatschappij Oost-Brabant is in 1936 opgericht.

Waterleidingbedrijven

De eerste steden in Noord-Brabant met een waterleidingbedrijf waren ’s-Hertogenbosch en Roosendaal. Later volgden Breda (1894), Tilburg (1895), Helmond (1899), Bergen op Zoom (1899), Waalwijk (1901) en Eindhoven (1904).

Pompstation vroeger

Waterleidingen in Nederland

De eerste waterleidingen in Nederland ontstonden op particulier initiatief. Het eerste tappunt was bij de Haarlemmerpoort. Eigenaar was de Amsterdamse Duinwater Maatschappij, het eerste drinkwaterbedrijf in Nederland. Het water kwam via 20 kilometer lange buizen uit de duinen. Daar bevonden zich – en bevinden zich nog steeds – grote hoeveelheden natuurlijk gezuiverd water.

Vanaf 1900 werd kraanwater steeds meer via waterleidingen bij mensen thuis gebracht. Ook het aantal drinkwaterbedrijven groeide sterk. In de jaren '20 van de vorige eeuw waren de meeste stedelijke regio’s aangesloten op de waterleiding. Aan het begin van de Tweede Wereldoorlog had bijna driekwart van alle Nederlandse huizen schoon, stromend water. Rond 1960 was heel Nederland voorzien van kraanwater, behalve misschien een enkele boerderij.

Waterleidingwet

In 1957 kwam de eerste Waterleidingwet tot stand. Sindsdien hebben de Rijksoverheid en de Europese Unie zich steeds meer met kraanwater en de verdeling daarvan bemoeid. Kraanwater is nu het best bewaakte voedingsmiddel van Nederland.

Vewin

In 1952 ontstond Vewin, de vereniging van Drinkwaterbedrijven in Nederland. Op dat moment waren er 198 waterleidingbedrijven in Nederland. Daarvan waren 177 lid van Vewin. Tegenwoordig zijn er nog maar tien drinkwaterbedrijven; Brabant Water, Dunea, Evides Waterbedrijf, Oasen, PWN, Vitens, Waterbedrijf Groningen, Waternet, WMD en WML.