Bewust. Natuurlijk. Dat is de belofte van Brabant Water. Deze maken we waar door in alle stappen van bron tot kraan te werken aan duurzaamheid.

Alles begint er natuurlijk mee dat we zuinig zijn op het grondwater, onze belangrijkste bron voor drinkwater. Omdat de natuur de beste bescherming biedt en helpt het grondwater vast te houden, zet Brabant Water zich in voor de natuur. Door bewuste keuzes te maken bij alles wat we doen, leveren we een positieve bijdrage aan onze omgeving. Waar mogelijk werken wij samen met partners om meer impact te maken.

 

Bron en natuur

De bronnen van ons drinkwater liggen in de Brabantse bodem en worden omgeven door maar liefst 1.600 hectare prachtig natuurgebied. Dit is de beste bescherming van ons drinkwater. Reden genoeg om uiterst zuinig en zorgvuldig met deze gebieden om te gaan. Samen met natuur- en waterpartners combineren we daarom onze waterwinning optimaal met natuurontwikkeling. Ook kijken we bij projecten zoals leidingaanleg naar maatregelen die bijdragen aan natuurontwikkeling en biodiversiteit. Bijvoorbeeld het inzaaien van leidingtracés met bloemen en kruiden. We starten meerdere van dit soort natuurinclusieve proefprojecten om ervaring op te doen.

CO2-reductie

Voor het negende jaar op rij zijn we volledig klimaatneutraal. Elk jaar krijgen we een certificaat dat wordt verstrekt na evaluatie van onze CO2-voetafdruk. Daar zijn we trots op, maar dat betekent voor ons niet dat we klaar zijn, of dat er geen uitdagingen meer zijn. We kijken continu hoe we onze CO2-voetafdruk verder kunnen verkleinen.  Bij elke renovatie of nieuwbouw van een waterproductiebedrijf worden energiebesparende maatregelen getroffen. Ook zijn we in 2021 overgegaan naar volledig elektrisch rijden van al onze leaseauto’s. Op termijn volgen ook onze monteursbussen. Het restant van de CO2-uitstoot compenseren we met duurzame projecten.

Duurzame energie opwekken

Hoewel we ons inspannen om onze productie- en distributieprocessen zo energiezuinig mogelijk in te richten, kost het winnen, zuiveren en leveren van drinkwater veel energie. Daarom proberen we zoveel mogelijk energie weer op te wekken. In 2021 wekten we 2.500.000 kWh duurzame energie op. Voor een groot gedeelte doen we dit met zonnepanelen die geïnstalleerd zijn op 14 waterwinlocaties. De energie die wij aanvullend moeten inkopen is 100% groen. 

Energie en water zijn nauw met elkaar verbonden. Ook in ons drinkwaternet is energie aanwezig in de vorm van warmte of koude. Met deze schone energie kunnen huizen en andere gebouwen duurzaam worden verwarmd.

Onze cirkel sluiten - zero waste

Als het aankomt op circulair ondernemen wil Brabant Water de cirkel volledig sluiten. We hergebruiken, recyclen en/of upcyclen 100 procent van onze reststoffen en materialen in het productieproces. Dit doen we bijvoorbeeld met spoelwater terugwinunits

Ook voor de andere bedrijfsonderdelen elimineren we alle vormen van afval. Bij nieuwbouw- en renovatieprojecten werken we zo veel mogelijk circulair en met duurzame materialen, zoals bij ons waterproductiebedrijf Eindhoven.

Daarnaast kiezen we voor samenwerking met partijen in de omgeving die onze reststoffen en afval juist als grondstof kunnen inzetten. Jaarlijks vindt zo twaalfduizend ton aan onder andere ijzer- en kalkhoudend slib, kalkpellets, kalkkorrels en gebruikt filterzand de weg naar bedrijven die het goed kunnen gebruiken.

Toepassing kalkkorrels

De reststoffen van ons productieproces worden verwerkt door Aquaminerals. Het grootste deel (90%) van de kalkkorrels wordt toegepast als composiet/vulstof. De overige 10% van de kalkkorrels wordt toegepast in de betonfabricage, bodemisolatie, glasindustrie, land- en tuinbouw en als pikstenen voor kippen bij lokale agrariërs.

Voor het onthardingsproces op de waterproductiebedrijven in Veghel en Loosbroek hebben we zelfs een FSSC 22000 certificering, wat betekent dat deze kalkorrels geschikt zijn om te gebruiken voor de voedingsmiddelenindustrie.

Duurzaam watergebruik

Het hele jaar door zijn we binnen Brabant Water bezig met waterbesparing en stimuleren we zakelijke klanten en consumenten om ook bewust om te gaan met water. Zo besparen we jaarlijks miljoenen kubieke meters drinkwater. Onze ambitie is om hierin nog veel verder te gaan.

Waar mogelijk ontwikkelen we samen met ons dochterbedrijf Hydrobusiness alternatieve oplossingen voor groot-zakelijke klanten, zodat zij water uit een andere bron kunnen gebruiken voor hun proces.

Ook in onze eigen bedrijfsvoering zetten we in op waterbesparing. In 2023 worden twee extra spoelwaterterugwinunits in gebruik genomen waarmee 0,5 miljoen m3 grondwater wordt bespaard.