Geef via het aanvraagformulier zoveel mogelijk informatie over het evenement. Let op! Het formulier moet minimaal drie weken voor aanvang van uw evenement bij ons binnen zijn. We ondersteunen géén verzoeken met politieke en/of religieuze doelstellingen, milieubelastende en/of commerciële activiteiten, feesten, toernooien van individuele sportclubs of individuele aanvragen.

Locatie evenement
Probeer hier zo goed mogelijk uit te leggen wat het evenement inhoudt en wat het doel is.
Welke tegenprestatie kunt u ons bieden? *

Gegevens aanvrager

Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: txt, rtf, pdf, doc, docx, odt, ppt, pptx, odp, xls, xlsx, ods.