Dertien Brabantse (water)partijen, waaronder Brabant Water en provincie Noord-Brabant, gaan intensiever samenwerken om het grondwatersysteem van Brabant te verbeteren. Hierover zijn afspraken vastgelegd in het Grondwaterconvenant 2021-2027, dat op 15 december 2021 is ondertekend. 

Grondwater is nodig voor drinkwater, natuur, landbouw en industrie. De voorraad staat al een tijd onder druk en we hebben steeds vaker te maken met extreem droge periodes of met hevige regenval en wateroverlast. Om de balans te verbeteren tussen de hoeveelheid grondwater die we gebruiken en wat we aanvullen en vasthouden, zijn gezamenlijke maatregelen nodig. Zo kunnen ook toekomstige generaties over voldoende grondwater beschikken.

De afspraken in het convenant zijn gebaseerd op vijf bouwstenen: 

  1. Meer water vasthouden in het hele watersysteem en meer aanvoeren om uiteindelijk ook meer te infiltreren dan wel anders te benutten;
  2. Minder grondwater gebruiken inclusief minder verdampen;
  3. In de (toekomstige) ruimtelijke plannen meer sturen op water vasthouden en infiltreren en het beperken van het (regionaal) gebruik van grondwater;
  4. Innovatie- nieuwe uitdagingen vragen om nieuwe oplossingen;
  5.  Afspraken over de samenwerking en wat partijen daarbij van elkaar verwachten.

Het Grondwaterconvenant komt voort uit het Regionaal Water- en Bodemprogramma en de Waterbeheerprogramma’s van de waterschappen De Dommel, Aa en Maas en Brabantse Delta.

Meer lezen over