Ze zijn voor de achteloze voorbijganger bijna niet zichtbaar, maar in de buitenruimte in de regio Midden- en West-Brabant bevinden zich meer dan 45.000 brandkranen. Voor de brandweer is het van essentieel belang dat deze brandkranen goed werken en goed bereikbaar zijn. Dit is een verantwoordelijkheid van gemeenten in samenwerking met drinkwaterbedrijven. Gemeente Altena heeft nu als eerste van de 24 gemeenten in de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant een overeenkomst getekend met Brabant Water waarin uniforme afspraken over structureel onderhoud zijn opgenomen.

Toekomstbestendig

Gemeente Altena telt 2531 brandkranen en is er net als alle andere Nederlandse gemeenten verantwoordelijk voor dat deze goed functioneren en goed bereikbaar zijn. Brabant Water is als drinkwaterbedrijf in onze regio de enige partij die onderhoud aan het drinkwaternet en dus aan de brandkranen mag uitvoeren. De vernieuwde afspraken tussen de gemeenten in de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (VRMWB) en Brabant Water zorgen voor een uniform en toekomstbestendig onderhouds- en controleregime en daardoor goed bereikbare en bruikbare brandkranen in de regio.

Burgemeester gemeente Altena en voorzitter van de stuurgroep Bluswatervoorziening, Egbert Lichtenberg: “De overeenkomst gaat zorgen voor consequent en vakkundig onderhoud aan alle brandkranen in de regio. Hiermee zorgen we ervoor dat de brandkranen optimaal functioneren en goed kunnen bijdragen aan de brandbestrijding.”

Ook Rob van Dongen, algemeen directeur van Brabant Water is heel enthousiast over de eerste ondertekening. “Het is echt fantastisch dat we samen met de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant en de gemeenten gekomen zijn tot een modelovereenkomst voor alle gemeenten in West-Brabant. We werken hier straks met uniforme afspraken en een uniform onderhoudsregime. Brabant Water kan daardoor een optimale dienstverlening gaan neerzetten, die ten goede komt aan de veiligheid in alle gemeenten.”

Op de vraag of hij dit soort afspraken ook gaat maken met de andere Brabantse gemeenten, antwoordt van Dongen: "Het is nu eerst zaak om alles in West-Brabant heel goed te gaan inregelen, maar ik heb er zeker vertrouwen in dat deze modelovereenkomst ook een uitstekende basis is voor uniforme afspraken met andere Brabantse gemeenten.”

Jolanda Trijselaar, Directeur VRMWB, is eveneens blij met deze vernieuwde afspraken: “Goed bereikbare en goed werkende brandkranen zorgen ervoor dat we deze snel in kunnen zetten ter ondersteuning bij blussing. Veel dank aan Brabant Water en de gemeente Altena, die als eerste gemeente in onze regio de overeenkomst heeft getekend. Hopelijk volgen de andere gemeenten snel.”

Stuurgroep Bluswatervoorziening

Het Algemeen Bestuur van VRMWB heeft een stuurgroep de opdracht gegeven om regionaal bluswaterbeleid te ontwikkelen. Deze stuurgroep bestaat uit burgemeesters Lichtenberg van gemeente Altena (voorzitter), Van den Belt van gemeente Steenbergen en Starmans van gemeente Etten-Leur. Onder leiding van burgemeester Lichtenberg en met ondersteuning van VRMWB zijn gesprekken gevoerd met Brabant Water. Dit heeft geresulteerd in een modelovereenkomst tussen gemeenten en Brabant Water voor het structureel onderhoud van de brandkranen.