Brabanders vertrouwen blindelings op drinkwater van onberispelijke kwaliteit. Dit kan in de eerste plaats doordat wij water halen uit de schoonste grondwaterbronnen die onze omgeving rijk is. Het (blijven) beschermen van deze natuurlijke bronnen is essentieel voor de drinkwatervoorziening van de toekomst.

Vandaag is door de Provinciale Staten het Regionaal Water- en Bodemprogramma 2022-2027 vastgesteld. Dit plan heeft als doel ‘een klimaatadaptief Brabant met veilig, schoon en voldoende water en een vitale bodem’. Het is een belangrijk onderdeel van het totale planstelsel voor wateropgaven in Nederland. Wij zien – tot onze tevredenheid - dat er in dit plan de benodigde aandacht is voor de bescherming van ons kostbare grondwater. Je vindt het plan hier