Op 15 september presenteerde de adviescommissie Droogte Noord-Brabant haar advies voor een robuust en klimaatbestendig Brabants grondwatersysteem in 2040. Zij deed dat op verzoek van de Brabantse grondwaterpartners, van wie Brabant Water er één is.

Brabant Water bedankt de adviescommissie voor het gedegen advies. De resultaten van het onderzoek bevestigen de zorgelijke stand van de grondwatervoorraad in Noord-Brabant en dat de aanpak van verdroging urgent is. Het advies draagt bij aan de verdieping en verbreding van het debat en het belang bij alle grondwaterpartners om gezamenlijk en met veel energie door te pakken op de reeds ingeslagen weg.

Droogte en drinkwater

Het Brabantse grondwater is de bron voor het drinkwater van 2,6 miljoen Brabanders en duizenden Brabantse bedrijven. Wij hechten daarom veel belang aan een evenwichtig grondwatersysteem, dat bestand is tegen droogte en klimaatverandering. Het langetermijnperspectief van de adviescommissie, dat erop gericht is om meer regenwater vast te houden en om met alle betrokkenen minder grondwater te gebruiken, is voor alle Brabanders van belang. 

Alternatieve bronnen en besparing

Brabant Water onderschrijft het belang van voldoende en schoon grondwater en voelt zich door de commissie gesterkt in de ingeslagen weg van de Brabantse drinkwaterstrategie.

Brabant Water bereidt zich voor om de groei van de drinkwatervraag op te vangen uit alternatieve bronnen. Denk hierbij aan het maken van drinkwater uit brak water en zeewater. Daarnaast zetten we al ruime tijd stevig in op waterbesparing. Niet alleen bij de industrie en mensen thuis, maar ook in de eigen organisatie. Uit het werk van de commissie blijkt wederom dat bewust omgaan met water en waterbesparing ertoe doen en voor alle betrokkenen van belang zijn.