Betrouwbaar en voldoende drinkwater is niet meer vanzelfsprekend. De beschikbaarheid en kwaliteit van drinkwaterbronnen staan onder toenemende druk. Het watersysteem loopt tegen zijn grenzen aan door klimatologische veranderingen en de stijgende watervraag. Daarnaast verslechtert de kwaliteit van de bronnen door bijvoorbeeld vervuiling vanuit de landbouw en industrie. Hoe ziet de toekomst van ons drinkwater in Brabant eruit?

Dialoogtafel Zuid
Op 1 juni aanstaande wordt er een Dialoogtafel Zuid georganiseerd. Rob van Dongen, algemeen directeur van Brabant Water, gaat in gesprek met verschillende partijen over de (drinkwater) uitdagingen in Brabant. Wat zijn succesfactoren? Waar liggen kansrijke innovaties voor de toekomst.

De Dialoogtafel Zuid is onderdeel van de campagne de ‘Toekomst van ons drinkwater’. Vewin organiseert, samen met de tien Nederlandse drinkwaterbedrijven, drie dialoogtafels. De directeuren van de drinkwaterbedrijven in Limburg, Zeeland en Brabant vormen de Dialoogtafel Zuid.

Lees meer over de campagne 'Toekomst van ons drinkwater'.