Zijn de medewerkers bij Brabant Water zich voldoende bewust van veilig en gezond werken en is veiligheid belangrijk binnen Brabant Water? Het antwoord is: JA. Want Brabant Water heeft de derde trede gehaald van de Veiligheidscultuurladder.

De Veiligheidscultuurladder is een instrument om veiligheidsbewustzijn, houding en gedrag in bedrijven te meten. Hierbij wordt de nadruk op de veiligheidscultuur gelegd. Hoe hoger het veiligheidsbewustzijn is in een organisatie, hoe hoger de toegekende laddertrede. In totaal zijn 56 interviews gehouden onder medewerkers en leidinggevenden om te beoordelen hoe zij tegen veiligheid aankijken. Naast interviews werd ook gekeken wat er gebeurt in de praktijk.

Sectordirecteur Productie Jasper Verberk: “Brabant Water heeft veiligheid hoog in het vaandel staan. Het behalen van trede drie van de Veiligheidscultuurladder is een mooi resultaat. Veiligheid dient in al ons handelen voorop te staan. Daarom willen we nog verder stijgen op de veiligheidsladder. Daar gaan we met elkaar de komende tijd hard aan werken”.