Uit onderzoek van het RIVM is vandaag gebleken dat we teveel metalen binnenkrijgen via voedsel en drinkwater. In Nederland is en blijft kraanwater een gezonde en duurzame dorstlesser. Hier lees je drie redenen om Brabants kraanwater te drinken!

1. De eisen voor kraanwater zijn uitgebreider dan fleswater

Het Nederlandse kraanwater moet voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen van het Drinkwaterbesluit. Hierin staan normen voor de hoeveelheid bacteriën en chemische stoffen die drinkwater mag bevatten. Voor lood geldt bijvoorbeeld een maximum van 5 microgram per liter en voor kwik 1 microgram per liter. Criterium is de schadelijkheid voor de gezondheid. In totaal wordt water uit de kraan gecontroleerd op meer dan 60 stoffen. 

2. In fleswater kunnen microplastics zitten

Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat fleswater vaak microplastics bevat. In 93 procent van de onderzochte flessen troffen de onderzoekers microplastics aan: van enkele tientallen tot wel 10.000 deeltjes per liter. Wie dagelijks een liter water uit een fles drinkt, krijgt volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) jaarlijks tienduizenden deeltjes microplastics binnen.

3. Het RIVM en het Voedingscentrum adviseren om kraanwater te drinken

Drinkwaterbronnen kunnen metalen bevatten. Hierbij gaat het onder meer om lood, koper en nikkel. Deze metalen komen in bronnen terecht via de bodem, lucht of oppervlaktewater. Met zuiveringstechnieken verwijderen drinkwaterbedrijven deze metalen uit het water. Toch kan drinkwater uit de kraan minimale concentraties metalen bevatten. 

In combinatie met metalen uit andere bronnen, zoals voedsel of lucht, kan dat leiden tot te hoge concentraties. Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat we van sommige metalen te veel binnenkrijgen. En dat kan gezondheidsrisico’s opleveren. 

Het kraanwater blijft echter overal in Nederland veilig om te drinken. Het RIVM en het Voedingscentrum adviseren ook om dat te blijven doen. Drinkwater blijft immers een gezonde dorstlesser en bevat verschillende mineralen. Bovendien blijven de gemeten concentraties metalen in drinkwater ver binnen de gezondheidsnorm. 

Meer weten?

Lees dan de uitleg van het Drinkwaterplatform